Het mannenkoor De Zielrietzangers is begonnen als gelegenheids ‘shantykoor’ ter viering van het 75-jarig jubileum van de plaatselijke voetbalvereniging. Het eerste optreden was in mei 1995, de officiële oprichtingsakte werd gepasseerd op 11 november 1995 in het ‘Zielhoes’ van Noordpolderzijl. Vandaar de naam ‘Zielrietzangers’, een verwijzing naar het zielriet: de buitendijkse vaargeul van de sluis (ziel) naar open zee. Het koor bestond in november 2015 dus precies 20 jaar, een feit dat gevierd werd met een spektakelzangspul ‘Ons Paradies’.

Vanaf het begin wordt uitsluitend in het Gronings gezongen, zowel origineel werk (Ede Staal en Wia Buze ontbreken niet in het repertoire) als zelf vertaald werk uit het Nederlands, Duits of Engels en ook hier en daar eigen werk. Het koor bestaat uit 50- en 60-plussers en tegenwoordig ook 70- en 80-plussers, de mannen van het eerste uur; totaal steeds zo’n 25 zangers en 3 accordeonisten. De leden zijn voornamelijk afkomstig uit Usquert en omgeving of hebben daar een sterke binding mee. Er is geen dirigent, de muzikale koers wordt door de Kaptain (Jan Zuidema) op ontspannen wijze aangegeven terwijl de optredens worden gepresenteerd door ‘scheepskok’ Jaap Nienhuis, voorheen bekend als weerman op RTVNoord.

Website Zielrietzangers