Missie

Wie zijn we?

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur, in het kort: CGTC.

Als provinciale steuninstelling is het CGTC h├ęt loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Wij geven advies over immaterieel erfgoed: de Groninger taal en cultuur. Het onderzoek dat we, zoveel mogelijk samen met de Groningers, doen naar taal, cultuur en geschiedenis van Groningen presenteren we in virtuele en fysieke publieksactiviteiten.

We zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is in of zich bezighoudt met het Groninger immaterieel erfgoed, voor inwoner en buitenstaander. Ons uitgangspunt is daarbij dat we culturele en maatschappelijke cohesie willen stimuleren binnen de Groninger samenleving, voor jong en oud en voor stad en ommeland.

Wat doen we?

Onze twee belangrijkste jaarlijkse publieksactiviteiten zijn de Dag van de Groninger Geschiedenis en de Dag van de Grunneger Toal. Verder organiseren we tal van themadagen, lezingen, programmaonderdelen voor events, (taal)cursussen en workshops en (taal)wedstrijden (zoals de Pervinzioale Schriefwedstried).

Een belangrijk speerpunt voor het CGTC is digitalisering. In de komende jaren werken we aan Woordwaark. Samen met de Groningers (en niet-Groningers) bouwen we een digitale web-omgeving met gesproken en geschreven taal en met beeld en geluid, waaraan je je kennis van je Groningse moedertaal kunt bijdragen maar waar je ook Gronings kunt leren.

X