Missie

Wie zijn we?

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur, in het kort: CGTC.

Als provinciale steuninstelling is het CGTC h├ęt loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Wij geven advies over immaterieel erfgoed: de Groninger taal en cultuur. Het onderzoek dat we, zoveel mogelijk samen met de Groningers, doen naar taal, cultuur en geschiedenis van Groningen presenteren we in virtuele en fysieke publieksactiviteiten.

We zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is in of zich bezighoudt met het Groninger immaterieel erfgoed, voor inwoner en buitenstaander. Ons uitgangspunt is daarbij dat we culturele en maatschappelijke cohesie willen stimuleren binnen de Groninger samenleving, voor jong en oud en voor stad en ommeland.

CGTC organiseert zoveel mogelijk in samenwerking met organisaties in het veld publieksactiviteiten rondom de Groninger taal, cultuur en erfgoed.

Wat doen we?

CGTC is medeorganisator en trekker van de Dag van de Grunneger Toal en de talkshow Moi Forum! Veur Mekoar. In samenwerking met Erfgoedpartners werken we aan het Groninger Molenweekend en de Oktober Kindermaand. Naast publieksevents organiseren we taalcursussen, lezingen, programmaonderdelen voor events, workshops en (taal)wedstrijden (zoals de Pervinzioale Schriefwedstried). Onderwijs is een belangrijk onderdeel van onze kerntaken. Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkelen wij speciaal lesmateriaal voor het Gronings als taal en cultuur.

Een belangrijk speerpunt voor het CGTC is digitalisering. In de komende jaren werken we aan WoordWaark. Samen met de Groningers (en niet-Groningers) bouwen we een digitale web-omgeving met gesproken en geschreven taal en met beeld en geluid, waaraan je je kennis van je Groningse moedertaal kunt bijdragen maar waar je ook Gronings kunt leren.

Taalonderzoekers zijn actief in het onderzoeken van de Groninger taal door middel van publieksonderzoek en het ontwikkelen van speciale apps als Van Old noar Jong en Stemmen van Grunnen. Ook is er een speciale Spraaklab (een mobiele taalbus) ontwikkeld, bedoeld voor taalonderzoek op locatie.

X