Partners

‘Onze vrunden’

Binnen de activiteiten en projecten zoeken we steeds naar bredere verbindingen, met andere erfgoedinstellingen maar ook over de grens met andere (buur)provincies. Als steuninstelling voor immaterieel erfgoed werkt het CGTC proactief samen met een groot aantal organisaties, verenigingen en individuele personen. Deze kunnen geografisch worden onderverdeeld (lokaal, provinciaal, nationaal, internationaal) of naar discipline (erfgoed algemeen, taal, cultuur, geschiedenis).

In onderstaande figuur staat samengevat in welke institutionele en maatschappelijke contexten CGTC zijn werk verricht. Het overzicht is niet volledig, maar is een weergave van de verschillende type partners van CGTC. Enkele voorbeelden van belangrijke samenwerkende organisaties en verenigingen zijn hierin opgenomen.

Figuur: Omgeving en werkveld van CGTC, 2018

X