Het negenenveertigste begunstigersboek van Stichting t Grunneger Bouk is een verhalenbundel van de historicus en publicist Harm van der Veen. Het boek wordt gratis toegezonden aan begunstigers van de stichting, die voor hun jaarlijks bijdrage daarnaast ook 4 uitgaven van het tijdschrift Toal en Taiken ontvangen. De presentatie van het boek vond plaats op 17 december in het Veenkoloniaal Museum. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Gré van der Veen, weduwe van de auteur, die op 9 december 2021 plotseling overleed.

40 verhalen
Van der Veen had het manuscript van het begunstigersboek 2022 al in de loop van 2021 aangeleverd ten einde de illustrator Geert Schreuder ruimschoots de gelegenheid te geven bij elk van de verhalen een aquarel te maken en de uitgever de mogelijkheid te bieden tijdig met de opmaak van het boek te beginnen. Helaas was het hem niet vergund de presentatie van zijn 40 verhalen tellende bundel Om Leerms kommen mee te maken.

Hai is om Leerms kommen
Om Leerms kommen is de verkorte weergave van het spreekwoord ‘Hai is om Leerms kommen’ (Hij weet wat er in de wereld te koop is). Veertig Groninger uitdrukkingen uit het spreekwoordenboek van Dr. Jan J. Boer zijn telkens het vertrekpunt van een reis door de historie van een plaats in Stad of Ommeland. Van vroeger tijd tot aan Ede Staal en Pé & Rinus. Op z’n Van der Veens: geschreven met een vlotte pen, rijk van taal en met zijn eigen verrassende kwinkslagen.

Het 168 pagina’s tellende gebonden boek is verluchtigd met 40 paginagrote illustraties van Geert Schreuder. Het is in de boekhandel verkrijgbaar voor € 10,00.