Foto Jan Glas

(veur Driek van Wissen)

k Von vandoag de dichter weerom
t was n schiere zundag ien september
hai lag te rusten onder n olde boom
dij wat twievelde over tied van t joar
want op zaark was juust
wat blad valen
dat dee mie denken
aan zien aigen woorden:
‘haarst komt immers ale joaren weer
mor ien ons leven komt e mor ain keer’

Arjen Boswijk (Arnhem, 1954), vertaald door Jan Glas (Uithuizen, 1958).

De dichter onder de boom
(voor Driek van Wissen)

Arjen Boswijk

Ik vond vandaag de dichter terug
het was een mooie zondag in september
hij lag te rusten onder een oude boom
die aarzelde over het huidig jaargetij
want op de zerk lag
al wat pasgevallen blad
dat deed me denken
aan zijn eigen woorden:
‘de herfst komt immers alle jaren weer
maar in ons leven komt hij maar één keer’