De meeste streektalen die in Nederland worden gesproken gaan steeds meer lijken op het Nederlands. Dat geldt ook voor streektalen zoals het Gronings, dat eigenlijk een dialect van het Nedersaksisch is en niet van het Nederlands. Promovendus Raoul Buurke (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoekt op welke manier de streektalen in Nederland veranderen, en daarvoor is het belangrijk dat hij ook gegevens over het Standaardnederlands heeft. Specifiek is hij geïnteresseerd in de klank van het Standaardnederlands volgens sprekers van het Nederlands.

Vragenlijst
Helpt u verder met dit onderzoek? We hebben een vragenlijst van ongeveer 15 minuten ontworpen, waarin we geluidsfragmenten presenteren van Nederlandse sprekers. U kunt aangeven welke fragmenten u het meest ‘standaard’ vindt klinken en op basis waarvan u dit heeft bepaald. Hierdoor hopen wij uiteindelijk te kunnen bepalen wat kenmerkend is voor het Standaardnederlands. De vragenlijst kan zowel op de computer als de telefoon worden ingevuld, zolang u de fragmenten goed kunt horen (dus bij voorkeur met een koptelefoon of oortjes). De link naar de vragenlijst is: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_37uTx3UOhjqhwQ6.

Resultaten
De voorlopige resultaten van dit onderzoek zullen tegen het einde van dit jaar samengevat worden op de website van Neerlandistiek en de website van promovendus Raoul Buurke (https://raoulbuurke.nl/).

Hartelijk bedankt voor uw deelname!

Raoul Buurke (Rijksuniversiteit Groningen)
Wilbert Heeringa (Fryske Akademy)
Remco Knooihuizen (Rijksuniversiteit Groningen)
Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)