Even voorstellen: WoordWaarker Wim

WimSinds het einde van vorig jaar zijn vrijwilligers bezig om Ter Laans (digitale) woordenboek te controleren en – waar nodig – corrigeren. Dit in het kader van WoordWaark, de interactieve, digitale en multimediale taaldatabank Gronings van het CGTC. Maar wie zijn deze deskundige WoordWaarkers? Wij stellen ze aan u voor. Deze week: Wim Bastiaanse.

Wim Bastiaanse is geboren in Eenrum, is gedurende zijn leven veel verhuisd binnen de provincie en daarbuiten, maar is inmiddels toch weer teruggekeerd naar zijn geboorteplaats. “Door de vele verhuizingen ben ik me bewust geworden van de grote taalvariëteit die er bestaat binnen het Gronings.”

Waar komt de interesse in (de Groningse) taal vandaan?

“Ik ben tweetalig opgevoed: mijn vader sprak Nederlands en mijn moeder Gronings. Dit opmerkelijke verschil in combinatie met een ruime belangstelling voor het Gronings immaterieel erfgoed maakt(e) mij nieuwsgierig.”

Bestaat er zoiets als ‘het Gronings’?

“Nee, maar er is wel een taal met zeer grote overeenkomsten. Door de toenemende mobiliteit sinds 1945 vindt er langzaam een vermenging plaats van de taalvariëteiten die daarvoor geografisch sterk van elkaar verschilden.”

Houdt u van het Gronings?

“Ja, het is mijn moeders’ en moedertaal.”

Wat is uw favoriete Groningse woord?

Gustwaaide, wat letterlijk vetweide betekent, en figuurlijk zoiets als een lui en lekker leven.”

Waarom is WoordWaark belangrijk?

“In WoordWaark kun je allerlei losse informatie bundelen, waardoor je verbanden kunt leggen die er nu niet zijn. Of die slechts met veel pijn en moeite te vinden zijn. Bovendien hoop ik dat WoordWaark voorkomt dat het Gronings een ‘archieftaal’ wordt.”

Wilt u ook mee WoordWaarken? Stuur ons hier een bericht.