Sinterklaas komt in 1942 aan op het Hoofdstation in Groningen. Foto Noord-Nederlands Persfotobureau Folkers, Beeldbank Groningen, 2138-7241.

De viering van Sinterklaas wijkt in Groningen tegenwoordig niet veel af van die in de rest van Nederland. De ‘blauwdruk’ voor het kinderfeest – dat op de avond van de 5e december een hoogtepunt bereikt ­– werd neergelegd in een prentenboek van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht. Het populaire werk verscheen in 1850 en kende tot 1907 tal van herdrukken.

Schenkman bracht in zijn boek tal bestaande en nieuwe elementen van het feest samen, ingegeven door opvoedkundige motieven, zoals de aankomst van de Sint uit Spanje, de intocht in de stad en de pakjesavond. De stoomboot, het idee van een zwarte page (later ontwikkeld tot de figuur Zwarte Piet), het paard op het dak, de schoorsteen en de beloning met cadeaus (of bestraffing van vervelende kinderen met een roe): al deze ingrediënten zijn aan Schenkman te danken, net als enkele nog steeds gezongen liedjes. De schoolmeester tekende bijvoorbeeld voor de tekst van ‘Zie ginds komt de stoomboot’.

Van een landelijke intocht van Sinterklaas is sinds 1952 sprake, ook het eerste jaar dat deze op de televisie werd uitgezonden. …

Lees het complete verhaal op de Levend Erfgoed Groningen website.