Gebruiksvoorwaarden

Als burger heeft u rechten ten aanzien van het gebruik en bewaring van uw persoonsgegevens. Deze zijn per 25 mei 2018 aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het CGTC gebruikt de volgende persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij vragen aan de bezoekers van onze locaties en van onze websites en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag altijd uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen.

Het CGTC registreert gegevens over het gebruik van de websites en gebruiken daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Zo kunnen wij onze websites verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Disclaimer
Aan deze website wordt grote zorg en aandacht besteed. Het CGTC streeft ernaar dat alle informatie juist, volledig en actueel is. Het kan echter voorkomen dat dit niet het geval is of dat informatie of diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en/of externe websites waar wij naar verwijzen.

Auteursrecht
Veel van het getoonde materiaal op deze website is vrij van auteursrechten of het CGTC is (mede)rechthebbende. Dit materiaal kunt u vrij gebruiken met de juiste bronvermelding en altijd met naamsvermelding van de fotograaf. Voor het overige materiaal hebben we ons best gedaan om de rechthebbende(n) van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor plaatsing op onze website(s). Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde afbeeldingen? Dan horen wij dat graag via het contactformulier. Dit geldt voor alle vormen van informatie, zoals tekst, afbeeldingen en databases.

Informatie van de website mag worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context is. Afbeeldingen mogen alleen in overleg met CGTC en in overleg met de fotograaf gebruikt worden voor website doeleinden. Naamsvermelding fotograaf is verplicht. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met ons, het CGTC, op via het contactformulier.