Ds. Harry Donga ging voor. Foto: Sandra Haverman

De 16e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, die plaatsvond op zondag 23 oktober, is met zo’n 200 geïnteresseerden goed bezocht. Ds. Harry Donga legde in zijn preek over Jeremia en de verlamde man uit Mt. 9 de verbinding tussen de in Amsterdam gevoelde aardbevingen in 1756 en de aardbevingen nu in Groningen.

Optreden Westkantstad
Tijdens de Groninger Dienst was de muziekgroep Westkantstad uit het Westerkwartier aanwezig en zij zongen hun mooie liederen Aaltied weer, Miljenair en Aarms wied open. De dienst werd ook door velen gevolgd via Youtube. Terugkijken van de 16e Groninger Dienst kan HIER.

Optreden van Westkantstad tijdens de Groninger Dienst. Foto: Sandra Haverman

Wereldhuis
De collecte was voor het Wereldhuis en voor de onkosten van de dienst. De totale collecteopbrengst in de Oude Lutherse kerk was € 1.217,05, daarvan was € 619,53 bestemd voor het Wereldhuis. Ook in De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost werd op die dag gecollecteerd voor het Wereldhuis; dit bracht € 52,80 op. Daarnaast maakten mensen die niet in de kerk konden zijn nog apart hun giften over. En er werden tweedehands “Groninger boeken” verkocht t.w.v. € 47,00. Al met al een mooi bedrag voor het Wereldhuis!

Meer weten? Bekijk hier de preek van Ds. Harry Donga in het Gronings en in het Nederlands. Vaste bezoeker Jan Willem Dammer schreef een impressie over de Groninger Dienst. Sandra Haverman maakte foto’s, en Hanne Wilzing schreef een gedicht. Meer informatie vindt u op de website van Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam.

17e Groninger Dienst
De volgende Groninger Dienst op het Spui is gepland op zondag 22 oktober 2023.