In de nieuwe editie van Drents letterkundig tiedschrift Roet is extra aandacht voor schrijvers van Groninger bodem. Het is voor het eerst dat er ook Groninger verhalen en gedichten te lezen zijn in Roet, in de eerdere edities plaatste de redactie alleen literair werk van schrijvers uit Drenthe. Incidenteel werden er stukken in het Stellingwerfs en het Westerkwartier geplaatst. Het blad, het idee is ooit ontstaan in een café in Groningen, heeft ongeveer driehonderd abonnees.

In de laatste Roet zijn verhalen en gedichten te lezen van Groningers Marlene Bakker, Ingeborg Nienhuis, Are Meijer, Lammert Voos, Jan Glas, Bert Hadders, Melle Hijlkema, Sanne Meijer en Lilian Zielstra. Fieke Gosselaar is voor deze editie gevraagd als gastredacteur. De bedoeling is dat na de Groningers ook andere Nedersaksische schrijvers aandacht zullen krijgen in het letterkundig tijdschrift van Drenthe.  Daarnaast zal er in de toekomst naast de papieren Roet ook een digitale uitgave worden ontwikkeld.