Hai hai

‘Dat is toch gain Grunnegs?’
k Luit aine wat heuren van Marlene Bakker heur cd ‘RAIF’. Bie de regels ‘schoef t vot / totdat dien handen pien doun’ trok mien mitluusteroar n bedenkelke blik. Dij vertelde mie al wat der kommen ging: n diskussie woar k gain zin aan heb, over vermainde fouten van aandern.
‘Dat mot zeer doun wezen en gain pien doun.’
Ik ging der eerst mor nait op in, luit de woarhaid nog even in t midden.
Der kwam nog n regel woar dizze persoon wat op aan te maarken haar: ‘laat t blouden / totdat t gain pien meer dut’.
‘En blouden*, dat zegt toch gainaine?’
‘Doe nait, nee.’
‘Doe den wel?’
‘Nee, ik ook nait. Ik zeg bluiden*.’
‘Den is dat toch nait goud?’
‘Der binnen meer Grunnegers as wie … pak t woordenbouk mor, zuik t mor op!’ Aiglieks heur k mie doar nait aan te aargern, mor toch: Hai hai**. Zo hait ook t laid van Marlene Bakker woar t hier over gaait.
Wil ik wel in diskussie goan mit körtzichtege Grunnegers dij mainen dat allenneg zai t goud proaten kinnen? En mie der ook nog even op wiezen mouten dat ik ‘der meer verstand van heb’ as zai en doarom ‘toch wel wait dat dat nait klopt’? Nou, nee. Loat zuksent mor opzuiken hou goud of fout dat t is, de woordenbouken liggen bie mie veur t griepen. d’Autoriteit dij ze mie toudichten, mor dij k nait heb, loat ik geern aan Kornelis Ter Laan en Siemon Reker. Veur zolaank dij heur woordenbouken nog van kracht binnen. As t nije Grunneger woordenbouk der is, zel je d’inhold doarvan as goud Grunnegs aksepteren mouten. Ook as doar mooi, lelk en ‘fout’ neo-Grunnegs in opnomen wordt.
Streektoalen veraandern, of je t willen of nait. t Het nait zoveul zin om star aan t olle vast te holden of aandern onneudeg te verbetern. Om mit de beste Grunneger popzangeres te spreken: ‘loat t lös en loat t goan’. Nait dat je nait kritisch wezen maggen, mor bedenk joe dat joen aigen Grunnegs vervast ook nait vlekkeloos is.
Loat we veuraal bliede wezen dat der ook jonge en ‘nije’ Grunnegers binnen nog dij de weerde van de streektoal inzain en biedroagen willen aan t instandholden en deurgeven dervan. Doar mag je ze ook wel es veur priezen.

* Blouden en bluiden binnen baaide goud.
** In de dikke Ter Loan staait hai! omschreven as ‘uitroep van verdriet, pijn, vermoeidheid’, mor t kin ook van bv. ongeleuf of òfkeuren wezen.