Huus van de Taol logo

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die zuch inzet um het Drents an te fietern. Ok wil we geern verbinder wezen (én blieven) in samenwarkingen in Drenthe en in het Nedersaksisch taolgebied as het giet um taol en cultuur. Oeze warkzaamheden bint te verdielen in een vieftal warkvelden: Taolpromotie, Schrieverij, Meziek & teniel, Underwies, Wetenschap.

Vanzölf doew activiteiten die de Drentse samenleving zien en ervaren lat wat veur slim weerdevol cultureel arfgoed wij hebt: de Drentse taol. Niet allén passieve beleving van de taol, maor ok actief metandoen heurt daorbij.

Taol is niet allén arfgoed, het Drents blef ok nog aal een communicatiemiddel dat deur umdebij 2/3 van de Drenten nog aal daogen gebroekt wordt. Nou het sentiment veur streektaolen goed is, biw ok drok doende um meertaoligheid in het underwies in de bienen te kriegen. Streektaol in het underwies zörgt veur een grote riekdom veur kinder. Meer taolen leren betiekent een groot veurdiel veur het latere leven: makkelijker aandere taolen leren, een groter analytisch denkvermogen, rapper schakeln kunnen tussen denkactiviteiten.

Met al oeze activiteiten wiw kinder, jongern, groten en senioren (vanneis) kennismaken laoten met oeze prachtige streektaol.

Website Huus van de Taol