Omdat der dizze moanden mooie publicoaties verschienen van Harm de Jonge (Dansmoes), Fré Schreiber (Lampke) en Tonko Ufkes (Doagen en dreumdoagen) zag Fieke Gosselaar, schriefster en streektoalconsulent van CGTC, dat as n mooie aanlaiden om aan dizze Grunneger schrievers n poar vroagen te stellen. Dizze moal n poar vroagen veur Fré Schreiber.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Al joaren schrift Fré Schreiber verhoalen, laidjes en moppen in t Grunnegs, veural om onze toal levend te holden en kinder dermit in aanroaken te brengen. Hai is om dij reden oflopen Keuningsdag zulfs benuimd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Veureg joar verscheen Winterbouk.  Schreiber vruig Hogelandster schrievers om verhoalen, roadsels, gedichten en aander Mengelmous, specioal veur de donkere doagen. Nou het hai t biezundere kinderbouk Lampje van Annet Schaap vertoald noar t Grunnegs: Lampke.

Nijste vertoalen van die is t prachtege bouk Lampke van Annet Schaap. Misschain kinstoe meer vertellen over t proces van vertoalen. Hou begunt dat, hou kaistoe de woorden oet, hoe waarkt dat aal, hou laank bistoe doar mit bezeg?

Ik heb t eerste moal letterliek vertoald oet t Nederlands. Dou heb ik Vraize vertoalen deurnomen mor dij vil mie òf, te letterliek. Duutse vertoalen was veul smuier. Dou heb ik mien eerste vertoalen weer deurnomen mit gedachte: zo zeggen wie dat. Ien de geest van de Grunneger, as dij aal bestaait.  Eerst haar ik n stoere woordenliest moakt veur achterien. Mor wel kikt nou tiedens t lezen van n spannend bouk achterien Dus: stoere woorden der oet of stoan loaten, mor din zo dat ze makkelk te begriepen binnen ien t verhoal.

Doe hest n grode laifde veur de Grunneger toal. Ook prebaaierst veuraal t Grunnegs bie de jongste generoatsie Grunnegers te kriegen en dit joar bistoe doar zulfs veur ridderd! Wat kinstoe lezers van dit interview mitgeven om heur over streep te trekken om t Grunnegs deur te geven aan heur kinder?

Je mouten t vuilen, din kin t  pas deurgeven. Ik zol zo geern willen, dat ter meer veurlezen wer ien t Grunnegers. Dat kin op schoul, mor thoes ook. Eefkes tied veur nemen, veur n leesmoment, eefkes over proaten. Wie hebben spannende bouken genog, der is hail veul. Dat zol n schiere joaraktiviteit wezen van t CGTC: veurlezen. En din mit tips en ervoarens en zukswathin. Veurlezen het ook wat gezellegs.

Wat is veur die beste literatuur of meziek in t Grunnegs schreven?

Wat is beste? t Mout joe roaken. Dichter Willem Tjebbe Oostenbrik vien ik geweldeg. Dat mout je nait oetleggen, dat vuil je. Dat heb ik ook bie Tonko Ufkes. Wat meziek betreft: Gert Sennema mit Westkaant Stad.

Ook binnen wie van die wend dastoe altied weer mit n nij plan komst. Hestoe alweer n nij plan nou Lampke kloar is?

Dit joar bin ik 40 joar aktief ien Grunneger bewegen. t Begon mit leespakketten ien 1984. Wat ik ien dij tussentied aalmoal mit dij toal ommaans had bin, bin ik aan t opschrieven. Eerstens veur miezulf, mor meschain is t ook wel ientersant veur n aander, mor dat zain we din wel.

Lampke bestellen? Kiek in webshop van Erfgoedpartners.