De band StAD trad op tijdens Groninger festival GRN. Foto: Benjamin Tapilatu / Kielzog
De band StAD met zanger Robert de Keijser (midden) trad op tijdens festival GRN 2023 Foto: Benjamin Tapilatu, Kielzog

De meertmoand streektoalmoand is veur Fieke Gosselaar, streektoalconsulent en schriefster, n mooie aanlaiden om n poar vroagen te stellen aan n poar biezundere moakers oet Grunnen. In dizze reeks proat Fieke onder andere mit Willem Tjebbe Oostenbrink van wel de nije dichtbundel ‘Uutkomst’ in februoarie verscheen. En mit Fleur Nonnekes dij veur heur ofstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht de film ‘Kon Minder’ moakte. Dizze moal n poar vroagen aan Robert de Keijser dij mooie laidjes blift schrieven veur zien band StAD.

Zanger van StAD
Robert de Keijser is de zanger van de Grunneger band StAD, n combinoatsie van veul instrumenten, Grunnegstoalege teksten en alternatieve rock dat dut denken aan Blur, Grandaddy en Neil Young. Ze haren n hit mit heur nummer ‘Knikkers’ en speulden in poppodium Vera en op t festival Eurosonic. Noa n laange radiostilte binnen ze veureg joar weer deurgoan, en goud ook! Heur nummers zoas ‘Wilma mit de honden’ en ‘As de dag nog nait begonnen is’ klinken aans en in heur meziek gebeurt der wat. Heur teksten binnen schreven deur De Keijser.

Veur de band StAD schriefstoe veural de teksten. Wat is veur die belangriek in n tekst?

‘Mien teksten binnen altied biografisch of autobiografisch, want ik heb gain fantasie genog om zo mor wat ‘bie de kont omhoog’ te bedenken. As de teksten biografisch binnen, vind ik t belangriek dat de persoon mit respect beschreven wordt. En ik heb aigenlieks t laifst dat ze t zulf nait deurhebben. Doarom binnen t ook voak minsen woarvan ik bienoa zeker wait dat ze nait op onze meziek letten.

Bie autobiografische teksten vind ik t belangriek dat minsen zok derin herkennen kinnen. T Gait over mien leven, mor der zitten hopelijk universele gevuilens in, woar elk en ain zok wel wat bie veurstellen kin. Verder streef ik noar t juuste ritme in de teksten. Ritme is veur onze meziek bienoa nog belangrieker as de melodie.’

Wat betaikent t Grunnegs veur die?

‘t Grunnegs is veur mie thuus, in Pekel. Bin bliede dat mien pa en moe nog leven en davve nog Grunnegs proaten kinnen. Mien vraauw komt uut Utrecht en mien dochter sprekt beter Engels as Nederlands, dus in mien aigen huusholden speult t gain rol.

In mien eerdere bandjes zong ik altied Engels, mor touvve overgingen op t Grunnegs vuilde t pas echt goud. t Lag veul dichter bie mie en ik ging as vanzulf betere teksten schrieven en k haar veul meer plezaaier in t zingen.’

Noar welke meziek, zowel Grunnegs as nait Grunnegs, luusterstoe zulf geern?

‘Ik bin n beetje ainkenneg en monomoan as t op meziek aankomt. Ik luuster altied noar t zulfde. Morrissey, The Smiths en Amerikoanse hardrock uut de joaren tachteg. Mor der zit ook Grunnegstoalege meziek in mien Spotify-lieste. Veur mie is Jan Henk de Groot de beste laidjesschriever. Noar zien nummers mag ik geern luustern.

Nije meziek krieg ik veural mit van mien dochter. Dankzij heur bin ik veur t eerst in joaren weer noar n concert wèst in Amsterdam. Dat was van The Rare Americans in De Melkweg. En in meert goanve noar Mother Mother in Paradiso. Doar was ik uut miezulf nooit opkomen.’

n Beetje noar de toukomst: Is StAD ook langzoam bezeg veur n EP of hail album?

‘Wie binnen zeker bezeg mit n album. Ik hol zulf nait zo van EP’s. Ik kom uut de joaren zeuventeg, tachteg, en wil groag aansloeten bie dij traditie. n Poar singles per joar en den ainmoal in de twij joar n album. Wie willen ons album uutbrengen aan t ènde van 2024, mor t kin ook eerder of loater worden. Ik bin n beetje neurotisch/autistisch en veur mie mouten der vattien nummers op n album stoan. Wie hebben ongeveer d’helfte kloar.’

Beluuster StAD op Spotify