Jan Zacharius Bus (Hoogezand 1878 – Groningen 1954) werd van fabrieksarbeider chefmonteur bij de gasfabriek in Groningen. Hij schreef eenvoudige Groningstalige gedichten die volgens P. J van Leeuwen, ‘over het algemeen goed van taal en stijl’ waren.
Bus publiceerde van 1934 tot 1941 in Maandblad Groningen, soms onder het pseudoniem Jan Haikens. Onder die naam verscheen in 1939 de bundel ‘Knuterwaark’. Werk van hem werd opgenomen in de verzamelbundel ‘Allerhande – Bekroonde Grönneger veurdrachten, riemsels en verhoaltjes’ (1945). Hij schreef een twaalftal toneelstukken, merendeels blijspelen, waaronder De laidjeszanger (1937), ’n Verjoardag (1937), ’t Zeuvende gebod(1938) en ’t Was in maai (1939). Bij het overlijden van Bus in 1954 wordt in het in memorian door A. M. J. Deelman in het tijdschrift Dörp en Stad het toneelstuk De laidjeszanger aangehaald als het meest gespeelde Groningstalige toneelstuk. [JG]

Lit: Nieuwe Groninger Encyclopedie (Regio-Projekt Uitgevers 1999). P. J. van Leeuwen, Geschiedenis van de Groninger Literatuur (Actief, 1984). Dörp en Stad, 1954, 221.