Foto: Wikimedia

In augustus 2019 is Hendrik Jan Bökkers als curriculumontwikkelaar Nedersaksisch begonnen op de IJsselacademie in Zwolle. De doelstelling was om tot een gemeenschappelijk curriculum voor het Nedersaksisch te komen. De eerste stap is hiervoor nu gezet: de kerndoelen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen gelden voor het hele Nedersaksische taalgebied en alle streektaalinstituten in dit gebied hebben aan deze kerndoelen hun goedkeuring gegeven. De volgende stap is dat Bökkers bezig gaat met het ontwikkelen van een leerlijn, die gevuld gaat worden met bestaand lesmateriaal uit alle taalgebieden van Nedersaksië.

Status van het Nedersaksisch
Het Nedersaksisch is een erkende regionale taal, die van Groningen tot de Achterhoek en van Urk tot diep in Duitsland gesproken wordt. Toch krijgt het Nedersaksisch in het onderwijs nog weinig aandacht.

De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit. Het nieuwe curriculum moet hier verandering in brengen.

Niet bindend
Doel van dit curriculumontwikkelingsproces is niet om scholen te verplichten aandacht aan het Nedersaksisch te besteden. Wel is het streven scholen die hiervoor kiezen, handvatten te geven om dit op een professionele en inhoudelijk en didactisch onderbouwde wijze in te steken. Gezamenlijke kerndoelen en leerlijnen maken het daarnaast mogelijk gerichte leermiddelen te ontwikkelen en in de toekomst het keuzevak Nedersaksisch in het voortgezet onderwijs aan te bieden

Kerndoelen
De startnotitie: Kerndoelen Nedersaksisch in het basisonderwijs zijn hier te vinden.
Docenten, maar ook andere belangstellenden, worden van harte uitgenodigd om te reageren op de kerndoelen.