Foto: Martin van Nieuwenhoven (N.O.S. / Anpakken)

op zok stok stain
zuik ik mien noam
overaal allain
mor hier benoam

Saul van Messel, pseudoniem van Jaap Meijer (Winschoten, 1912-1993 Heemstede) Uit: Inkele raais (Zuidwolde Dr., 1984)