Lambertus Doornbos (Holwierde 1824 – Groningen 1896) was kandidaat-notaris in Groningen. Hij werd opgeleid bij notaris Synco Reijnders in Appingedam en is evenals zijn leermeester bekend geworden door komische, Groningstalige voordrachten, echter niet in versvorm maar in proza. Doornbos was boerenzoon en kreeg bekendheid door de publicatie van zijn verhaal Levensloop van Pyt Doddel, boerenknecht bie Delfziel in de bloemlezing Van de Schelde tot de Weichel uit 1882. Het verhaal is samen met drie kleinere stukken gepubliceerd in Pelzyrstukken (1999, uitgave S. Reker).

Jakob Loer in Twee eeuwen Gronings, n golden toal: ‘Doornbos schrijft zeer onderhoudend en weet de lachers op zijn hand door zijn taalgebruik en de komische situaties die hij schept.’ [JG]

Lit.: H. Diemer en J. Loer, Twee eeuwen Gronings, n golden toal (In Boekvorm 2005). Nieuwe Groninger Encyclopedie(Regio-Projekt Uitgevers 1999).