Op woensdag 24 maart a.s. organiseren Nuffic, EDR en NHL Stenden Hogeschool een middag waarin buur- en streektaal in het onderwijs centraal staat. Deze middag is bedoeld voor scholen, leerkrachten, onderwijsprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in buur- en streektaal in het primair onderwijs. De middag vindt plaats op 24 maart van 15:00 tot 18:00 uur, online via Teams. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– belang van streek- en buurtaalonderwijs
– beleid rondom streek- en buurtaalonderwijs
– praktijkvoorbeelden a.d.h.v. materialen en ervaringen
– subsidiemogelijkheden

Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Waar: online, via Microsoft Teams

Aanmelden kan via dit formulier. Vanaf 22 maart ontvangt u per e-mail een link naar de Microsoft Teams meeting.