Willem Tjebben Oostenbrink, Teodozja Wieloch

De meertmoand streektoalmoand is veur Fieke Gosselaar, streektoalconsulent en schriefster, n mooie aanlaiden om n poar vroagen te stellen aan n poar biezundere moakers oet Grunnen. In dizze reeks proat Fieke mit schriever en dichter Willem Tjebbe Oostenbrink van wel de nije dichtbundel Uutkomst in februoarie verscheen. En mit Fleur Nonnekes dij veur heur ofstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht de film Kon Minder moakte. Dizze moal n poar vroagen aan Robert de Keijser dij mooie laidjes blift schrieven veur zien band StAD. Vandoag n poar vroagen aan: Willem Tjebbe Oostenbrink.

Willem Tjebbe Oostenbrink
Willem Tjebbe Oostenbrink is dichter en schrift in t Westerkwartiers. Op 9 feberwoarie 2023 verscheen zien daarde bundel ‘Uutkomst’ bie Het Drentse Boek. In zien poëzie trekt de dichter t intermenselke deur noar t filosofische. Der binnen mooie beelden, der ontstoan mooie zinnen en van mooie zinnen ontstoan weer mooie gedichten.

De bundel Uutkomst is dien daarde bundel in t Grunnegs. Woarover schrifstoe en wat vindstoe belangriek van dizze nije bundel?

De vroag woarover iemand schrift, is aans as de vroag woar de gedichten over goan. Ik vien veul onderwaarpen ienteressant ien willekeurege volgorde: huusdieren, wiskunde, verrassengen, ongeluk, landschap, oorlog, dat wat ien t nijs is, geschiedenis, dreumen, politiek, familie, biebel, en veural ok toal.

Mien gedichten goan over: reloaties tussen mensen, zin, herinnerengen, omgoan met tied. Ienvalshoek ken praktisch en klein wezen, n situoatie uut de praktiek. k Perbeer doar n geloagdheid ien aan te brengen. Gedichten kennen n wat filosofische ienslag hemmen.

Hou waarkt dien schrieversblik op n alledoagse dag?
Ik perbeer goed te luustern en om mij hin te kieken. Olle buurvraauw die körtleden uut de tied kommen is, zee mij dat niet alle minsen zo kieken as ik. Elke dag ken je n mooie uutsproaken heuren, doar k van denk ‘Hé dat is wel n bizundere uutsproak.’ Vroeg of loat bruuk ik zoiets of ik verwaark n achterliggende gedachte dervan ien n gedicht. Summege zinnen blieven lang leggen, dat ken ok joaren wezen. Ik nem wel ns n onderwaarp uut t nijs dat prikkelt, irriteert of ontroert.

Lest op Radio Drenthe: “We willen het energieverbruik heel erg minimaliseren.” Overdrieveng zit iengebakken ien de mins. Elkneen dut dat. Ik overdrief ok wel ns. Sums dan stonnen je te wachten om n koartje te kopen, en zeg ik loater: Der stonden wel 10 minsen veur me ( t warren der zeuven). Of: “k heb wel half uur wachten moeten” en t was eiglieks mor n dik kwartier. Dat ken je zwetsen noemen, mor ik vergeliek dat dan mor met gevoelstemperoatuur.

Minsen willen aandacht trekken en vastholden. Dus worden bestoande zegswiezen aanpast. As ze onverwachts n nije ienval hemmen, roepen ze: Toen vielen bij mij verscheidene kwartjes. Of: We hebben t red, mor t was huul slim op t allerleste kleinste nippertje.
t Is wel oardeg om aktualiteit te bruken ien poëzie, mor as gedichten slim tiedgebonden bennen, is belangstelleng ok gaauwachteg vot en heb k der noa verloop van tied zulf niet zoveul meer met.

Van welke Grunneger schriever kinstoe schrieverij wel bewonderen?
Der bennen verscheidene schrievers die mooie dingen schreven hemmen. Reinder Willem Hiemstra was veur mij d’eerste doar k Westerkertiers van las. Dat het mij staark motiveerd zulf te schrieven. Zien verhoalen ien leste bundel n Mondvol met spiekertjes bennen sums wat geheimzinneg, t omheistern en hannessen met aledoagse vroagen en ongemak.
Ingeborg Nienhuis het n mooie roman schreven met Hoeze Toenbaauw. Oaventuren van hoofdpersonen bennen schreven ien e zetteng van vandoag de dag. t Is vlöt schreven en ze wiet met sympathie en ienleveng studentenleven te beschrieven.

Klaas Pieterman zien Groninger grammatica in kort bestek is de muite weerd veur elkneen die t Grunnegers beder schrieven en spreken wil. Lest las k Mien Moeke is n grieze vrijdagmörn. Ien t Grunnegs vertoalde gedichten van Fré Schreiber en Hans Werkman. Doar hemmen ze n mooie bundel met òfleverd. Teksten ienspireren mij.

k Wol ok Grunneger muziek noemen as bron van ienspiroatie. Jan Boer zien gedichten kennen me roaken. Törf het oeit gedichten van hum op muziek zet op de mooie cd Op Roemte. Vrumd Volk van De Koning en de Dame blift ok muite weerd noar te luustern; mooie teksten, t zit goed ien nkander. Martin Korthuis zien cd Geluk is ok prachteg (dat het mij n gedicht opleverd). Gert Sennemoa het de mooie cd: Aarms wied open. Tot slot wat aans: Skik met zanger Daniël Lohues hemmen op d’eerste cd t nummer Kloten weer, is n prachteg punknummer ien t Drents.

Welk gedicht oet dien nije bundel motten wie lezen en woarom bist hier zo wies mit? Is t n zin, een beeld of n herinnern?

Eiglieks hoop k dat der meer zinnen en beelden bennen die muite weerd bennen om te lezen of vast te holden. Twee zinnen wol k noemen.

  • De reden woarom k de foto nommen heb, is aans as woarom ik hum bewoard heb.
    Dizze zin liekt wat simpel mor blift mij intrigeren. Dat je plannen hemmen om wat te doen, mor dat je kört noa tied der al aans tegenaan kieken. Dat de oard van de reden veraandern ken. Misschien is aalmoal huul gewoon aan t minselek denken, mor t relativeert wel.
  • t Oog wil werkelekheid vastleggen, verbeeldeng schept en danst der met.
    Zulf hecht k aan goed woarnemmen en goed ontholden; dat stijt nog lös van hoe zoaken weer te geven. Der is meer veur neudeg as dreuge feiten met toaie beschrieveng. Noast t optekenen van dingen zo as ze bennen, wil k perberen nije ienzichten noar boven te hoalen, nije betekenis ontdekken. Doar komt verbeeldeng om e hoek kieken.