Foto: Jan Groenbroek.

Nies Sap-Akkerman (Hoogezand 1928 – 2009) was journaliste en schrijfster, ze schreef in het Veenkoloniaals. Ze begon met voordrachten van de Groninger auteurs Jan Boer en Geert Teis, maar breidde haar repertoire al snel uit met eigen werk, genoeg voor een avondvullend programma.

Sap-Akkerman publiceerde enkele gedichten- en verhalenbundels en kinderboeken, vertaalde een toneelstuk in het Gronings en schreef een eenakter. Haar jeugdherinneringen beschreef ze in de verhalenbundel Opa’s joaren (1977), het boek werd, ondersteund door haar vele optredens, een bestseller. In 1978 verscheen de gedichtenbundel n Stukje Parredies. Voor Toal en Taiken maakte ze jarenlang interviews, in dit tijdschrift publiceerde ze tevens proza en poëzie, ook in Krödde verschenen bijdragen van haar. Verder werkte Sap-Akkerman mee aan een groot aantal schoolleespakketten en verzamelbundels. Haar gedichtencyclus De vaar joargetieden werd door Wouter de Koning op muziek gezet en in 2001 door zangeres Rika Dijkstra uitgevoerd, begeleid door het Noord Nederlands Orkest.

In Twee eeuwen Gronings, n golden toal wordt haar werk als volgt getypeerd: ‘Het werk van Nies spreekt aan door de oprechte eenvoud en zuiverheid, vaak niet vrij van sentimentaliteit. Literair kan men haar werk zelden noemen, maar ze heeft, ook door haar jarenlange voordrachten, een enorm groot publiek bereikt. Het beste voorbeeld is haar gedichtje Kiek noar die zulf! dat ze blijkbaar een keer na een voorlezing in kopij uitdeelde – zonder haar naam eronder te vermelden. Het ging een eigen leven leiden en duikt nog regelmatig op in huis-aan-huisbladen en als klassieker onder de tegeltjesteksten’.

Enkele gedichten van Nies Sap-Akkerman, waaronder uiteraard het beroemde Kiek noar die zulf!, zijn te lezen op Dideldom.com. [JG]

Zelfstandige publicaties
1977 Opa’s jonge joaren (Lykele Jansma)
1978 Miekemauchie (Lykele Jansma)
1978 n Stukje Parredies (Lykele Jansma)
1984 Tussen Swien en Big (St. t Grunneger Bouk)
1988 Boetenkaande (Profiel)

Lit: H. Diemer en J. Loer, Twee eeuwen Gronings, n golden toal (In Boekvorm 2005). Nieuwe Groninger Encyclopedie(Regio-Projekt Uitgevers 1999). streektaalzang.nl.