Oader, het online literair tijdschrift voor het Gronings, is op zoek naar vrouwen die in het Gronings schrijven. Op Oader.nl plaatst de redactie bestaande uit Tonko Ufkes, Hindry Schoonhoven en Christopher Bergmann regelmatig bijzondere verhalen en gedichten in het Gronings. Opvallend is dat vooral mannelijke schrijvers actief verhalen en gedichten insturen. “Een tijdje geleden heeft de Oader redactie een oproep gedaan naar vrouwen die in het Gronings schrijven. We riepen hen op om hun werk ook naar Oader op te sturen. Natuurlijk zijn wij altijd blij met teksten van mannen, maar het zou mooi zijn om het percentage vrouwelijke schrijvers wat op te krikken. De reactie op de eerste oproep was overigens niet slecht: er kwam heel wat binnen en er zijn inmiddels verschillende inzendingen gepubliceerd.”

Meneer Jansen
Onlangs publiceerde Oader het eerste lange verhaal geschreven door een Groningse vrouwelijke schrijver. Ingeborg Nienhuis stuurde haar verhaal Meneer Jansen op naar de redactie. Het verhaal is hier te lezen. Ingeborg Nienhuis (Zoutkamp, 1981) van platform t Greunenkriek studeerde Nederlands en journalistiek. Verhalen van haar verschenen in Nederlandse bloemlezingen en in verschillende streektoaltiedschriften. Haar Groningstalige romandebuut Schoem of De Voarende Zoltkamper (t Grunneger Bouk, 2020) werd genomineerd voor het Beste Groninger Boek. In 2021 verschijnt haar Nederlandse romandebuut Randfiguren.

Ingeborg Nienhuis Foto: Jan Glas

Herhaalde oproep
Het bijzondere verhaal Meneer Jansen geschreven door Ingeborg Nienhuis is een mooie aanleiding voor de Oader redactie om nog eens een oproep te doen: als je een vrouw bent en je schrijft in het Gronings: stop je gedichten of verhalen niet in een la, maar stuur ze naar tiedschriftoader@gmail.com. En voor de mannelijke schrijvers: blief veuraal schiere verhoalen en gedichten schrieven en insturen!

Oader.nl is tot stand gekomen door financiële steun van CGTC (voorheen Huis van de Groninger Cultuur) en stichting Krödde.