Beste cultuurmakers in de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Overijssel en Gelderland,

Kort geleden heeft het noordelijke samenwerkingsverband We the North samen met de provincies Overijsel en Gelderland en het Ministerie van OCW een subsidieregeling opengesteld: de Culturele Regeling Proeftuin Meertaligheid. Deze regeling maakt het mogelijk subsidie aan te vragen voor provincie-overstijgende culturele producties waarin meertaligheid een rol speelt, en dan met name streektaal-meertaligheid.

De deadline voor de eerste tender was 1 maart 2020, die voor de tweede, laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen is 1 juni 2020.

In februari was er in Groningen een eerste succesvolle netwerkbijeenkomst, die een aantal goede aanvragen heeft opgeleverd. Als kwartiermakers waren we van plan om in aanloop naar de tweede deadline opnieuw zo’n netwerkbijeenkomst te organiseren. Corona gooide roet in het eten.

Om toch vragen van geïnteresseerde cultuurmakers te beantwoorden en om ideeën en contacten uit te wisselen hebben we een ‘webroom’ geopend: www.whereby/welkomindeproeftuin. Daar zullen wij op vrijdag 17 april tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak beschikbaar zijn voor alle vragen over de regeling en over jullie projectplannen. We nodigen cultuurmakers graag uit om vóór donderdag 16 april een afspraak in te boeken via deze link. Er kunnen gesprekjes worden ingeboekt van standaard 15 minuten. U kunt ter voorbereiding van het gesprek eventueel een email sturen naar proeftuinmeertaligheid@gmail.com
Voor de subsidievoorwaarden, het aanvraagformulier, nadere informatie en contactmogelijkheden omtrent de Proeftuin Meertaligheid, zie onze website.

We hopen dat we jullie zo tóch kunnen helpen om met mooie cultuurprojecten deel te nemen aan de Proeftuin Meertaligheid. Heel graag tot vrijdag 17 april!

De kwartiermakers van de Proeftuin,
Goffe Jensma & Anne Popkema