Geef joen Grunneger toal-activiteit aan ons deur!

Nog n moand en din is t zo wied, din is t Meertmoand Streektoalmoand! De moand meert staait traditiegetraauw in taiken van de streektoal en ook in Grunnen besteden wie volop aandacht aan de Grunneger toal. Zo is de Grunneger Weke in de gemainte Westerwolde weerom (17 – 24 meert), is er allerdeegs de Grunneger Schriefwedstried Westerwolde en staait RTV Noord van 20 tot en met 26 meert n week laank in taiken van de Grunneger Toal. Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) presentaaiert in meert onder aander de 5e editie van de Wiesneus, t kindermagazine in t Grunnegs voor basisschoolleerlingen. t Grunneger zangfestival Winterraaize van Stichting Muziek & Scholing in soamenwarken mit CGTC vindt veur t eerst ploats en t Grunnegs is ook te heuren tiedens roadsvergoaderns in t Grunnegs.

Specioale aanpeerdjercampagne ‘Loat die heuren in de Meertmoand Streektoalmoand!’
CGTC zet voor meert de specioale aanpeerdjercampagne Loat die heuren in de Meertmoand Streektoalmoand uut stro en nuigt elkenain in meert om  de Grunneger toal heuren te loaten. Organizaaiern ie in meert n specioale dag, week of activiteit rondom t Grunnegs – in de vörm van n meziekoptreden, n literaire bieainkomst of hail wat aans– loat t ons veuraal waiten! Stuur de informoatsie over joen activiteit (titel, inhold in max. 3 alineoa’s, link noar webstee en socioale medioa) plus n òfbeelden (zo groot meugelk formoat) noar info@cgtc.nl.

In de aanloop noar en in de Meertmoand besteden wie extroa aandacht aan d’inzonden activiteiten: op www.cgtc.nl, via de sociale media knoalen van CGTC (Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin), op www.nedersaksisch.com en via de specioale digitale Meertmoand-activiteitenledder dij wie verspraaiden noar lokoale, regionale en landelijke contacten. Belangriek om te waiten:

U kinnen joen Grunneger activiteiten veur de digitoale Meertmoand-activiteitenledder aanlevern tot en mit 15 febewerwoarie 2023. Veur d’aandere uterns ontvangen wie joen infermoatsie geern zo vlöt meugelk en bie veurkeur veur 15 feberwoarie.

Grunneger Beurtbaalkjes. Foto: CGTC

Grunneger Beurtbaalkjes
In de Meertmoand Streektoalmoand, én vanzulf ook noatied, willen wie t Grunnegs op zoveul meugelke steeën heuren – en lezen. Ook dar woar de maiste minsen hoast zo dag en deur te vinden binnen, zo as in de supermaart. Om t Grunnegs aan te peerdjen tiedens t hoalen van de doagelkse bosschoppen binnen der nou specioale Grunneger Beurtbaalkjes: beurtbaalkjes mit Grunneger teksten veur op de lopende (bosschoppen)baand bie de kassa. Bistoe of kinstoe n supermaartaigender in Stad of pervinsie Grunnen, en verdaint joen supermaart ook aigen Grunneger beurtbaalkjes? Bestel din nou n set beurtbaalkjes mit Grunneger teksten veur de specioale Meertmoand-actiepries van 8 euro (normoale pries is 10 euro) via de QR-code in de afbeelden of via dizze link.

Groutnis, en loat van die heuren!

Team CGTC

Oproep Versie NL:
OPROEP_Loatdieheuren_MeertmoandStreektoalmoand2023