Foto: Rosa Veldman

Per 1 januari 2022 hebben Erfgoedpartners en CGTC er een nieuwe kracht bij. Rosa Veldman (1990) is aangesteld als medewerker op het gebied van proces en communicatie. Verspreid over vier dagen is zij drie dagen actief voor Erfgoedpartners en één dag voor Centrum Groninger Taal & Cultuur. We stellen onze kersverse collega graag aan jullie voor.

Veldman
De naam Veldman is vooral voor de achterban van CGTC bekend. Rosa’s vader, Jan Veldman (Doodstil), maakt zich al jaren verdienstelijk als acteur en schrijver van toneelstukken en liedjes in ondermeer de streektaal. Ook won hij in 2018 de K. ter Laanprijs. De ouders van Rosa leerden elkaar kennen bij het Grand Theatre in Groningen in de tijd dat het nog als kraakpand diende. Rosa werd geboren in Groningen maar als klein meisje verhuisde zij met haar ouders naar Almere omdat haar moeder in Amsterdam een baan kon krijgen. In Almere bezocht zij de basisschool. Daarna verhuisde het gezin naar Naarden waar zij de middelbare school bezocht.

Het theater trok
De keuze om in Groningen te gaan studeren was niet zo’n vreemde. ‘Groningen is een echte stad met veel reuring en tegelijk niet te groot. Dat spreekt me aan.’ Aanvankelijk studeerde Rosa kunst- en architectuurgeschiedenis en haalde daarvoor ook haar propedeuse maar besloot vervolgens om over te stappen op de studie kunst, cultuur en media. ‘Het theater trok.’ Spijt heeft ze daarvan niet al vindt ze wel dat ze achteraf meer met architectuur had moeten doen.

Ticketworks
Al tijdens het schrijven van haar masterscriptie was Rosa als ZZP-er actief als marketingmedewerker en regelde zij ondermeer de marketing en sociale media voor theatervoorstellingen. Ook hield ze zich bezig met het werven van vrijwilligers en schreef ze marketing- en communicatieplannen. Veel werkzaamheden als publieksmedewerker waren ’s avonds en hoe leuk ze dat ook vond het was ook stressvol. Na de geboorte van haar oudste dochter, twee jaar geleden, ging ze dan ook op zoek naar een andere baan. Die baan vond ze bij Ticketworks waar ze zich bezighield met het ticketsysteem. Toen corona zijn intrede deed en ticketing stil lag, maakte ze zich vooral als servicemedewerker verdienstelijk. Zo kwam Roeli Broekhuis Rosa op het spoor. Erfgoedpartners maakte namelijk gebruik van de diensten van Ticketworks.

Rosa gaat zich bij Erfgoedpartners en CGTC onder andere bezighouden met het bijhouden van de websites, ondersteunen bij projecten en van de infomail, de online marketing en ondersteuning bij sociale media. ‘Ik verwacht dat dit een hele diverse baan wordt, ik ga me vast niet vervelen.’ Instellingen kunnen op haar een beroep doen als zij bijvoorbeeld ondersteuning willen bij ticketing.

Als Rosa nog tijd over heeft, maar vrije tijd is een schaars goed geworden sinds zij drie maanden geleden een tweede dochter kreeg, houdt ze behalve van theaterbezoek (‘vooral producties op locatie spreken me aan’) van lezen, koken en wandelen.

Interview door Thea Pol voor de Erfgoedloper editie januari, nieuwsbrief van Erfgoedpartners en CGTC. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld je HIER aan.