Siet Bootsman (1934) werd geboren in Eenrum en ging naar de HBS te Warffum. Ze werkte als secretaresse aan de universiteit in Groningen, volgde later de studie Engels M.O.-A en gaf les in Leiden en Groningen. Begin jaren tachtig ging ze in deeltijd psychologie studeren aan de RUG, deze studie sloot ze af met het doctoraalexamen.

Vanaf 2003 richtte Bootsman zich op het schrijven van gedichten en verhalen en werd haar werk gepubliceerd in Krödde, Kreuze en Toal en Taiken. In 2004 verscheen in eigen beheer ‘Wat ik nog zeggen wou’. [JG]

Lit: H. Diemer en J. Loer, Twee eeuwen Gronings, n golden toal (In Boekvorm, 2005)