Het Centrum voor de Groninger Taal en Cultuur (CGTC) is n steuninstellen veur t Grunneger immaterieel aarfgoud.  Immaterieel aarfgoud – d’aandacht veur t ‘aigene’ – wordt bestudeerd en presenteerd zowel veur en deur ‘Grunnegers’, as ook aan nait-Grunnegers. In de pervinsie Grunnen is de Grunneger streektoal de maist verbraide en ook dailde vörm van immaterieel aarfgoud.

CGTC is het kennis- en adviescentrum en n aanjoagstee op t gebied van t Grunneger immaterieel aarfgoud en zugt zukzulf as partner, verbinder, regisseur en projectinitiator in meerdere netwaarken: aarfgoudveld, toalkundig en cultuurwaitenschoppelk onderzuiksveld, streektaalliteratuur, musea, historische verainen, media, meziek, beeldende kunst en podiumkunsten.

CGTC knupt waitenschops- en publieksactiviteiten aan nkaander in nije en verrassende vörms, bievubbeld mit projecten as WoordWaark en de Dag van de Groninger Toal.

CGTC wordt financierd deur de provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

CGTC bestaait uut n vief koppeg bestuur, 7 mitwaarkers en 25 vrijwilligers verdaild over de twij onderdailen waitenschop en pebliek. Der wordt vanuut twij locoaties waarkt (Rijksuniversiteit Groningen en de Groninger Archieven). As verstaarken van t team is CGTC op zuik noar n

Streektoalconsulent
(18 uur per week)

Toaken
d’Uutvoerende toaken van streektoalconsulent bestaait uut:

 • t Organiseren en (loaten) uutvoeren van publieksactiviteiten rondom t Grunneger immaterieel aarfgoud.
 • Veur de kommende 2 joar ligt der n accent richten t primair en veurtgezet onderwies.
 • t Regeln en (loaten) verzörgen van publicaties en media-aandacht
 • t Opzetten en onderholden van pervinsioale en lokoale netwaarken
 • t Schrieven van projectplannen en t moaken van project aanvroagen richten externe financiers
 • Aanpeerdjen, vinden, binden en aanjoagen van vrijwilligers

Wat zuiken we?
Voor de functie van streektoal consulent zuiken wie aine mit de volgende aigenschoppen:

 • HBO waark- en denkniveau
 • Grunnegs sprekend (harde eis)
 • Kennis van of aantoonboare affiniteit mit t veld van (immaterieel) aarfgoed
 • Ervoarens mit t laaiden van projecten
 • Ervoaren mit t noar binnen hoalen van externe financieren veur projecten en activiteiten
 • Ervoarens mit t waarken mit vrijwilligers

Wat baiden we?
CGTC budt de nije coördinator/streektoal consulent:

 • n klain en hail betrokken team
 • n uutdoagende betoalde functie mit veul grui meugelkheden
 • n saloares dij overainkomt mit de zwoarte van de functie

Reageren
Hebben ie interesse stuur din joen cv en persoonlieke motivoatie noar Thijs Torreman, coördinator. E-mail: info@cgtc.nl. Boetendes kinnen ie veur meer informoatie ook bellen 06-53500728. Reageren kin tot en mit 11 oktober 2019. Eerste gesprekken vinden ploats op dinsdag 15 oktober 2019.