Het Nedersaksisch symposium 2024 wordt op vrijdag 4 oktober gehouden in Deventer. In de theaterzaal van Bibliotheek Centrum Deventer, Stromarkt 18, organiseert Stichting Sasland ditmaal de vijfde editie van het symposium voor de Nedersaksische taal. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 16.45 uur. De inloop is vanaf 9.30 uur.

Divers programma
De vijfde editie wordt een interessante bijeenkomst met bekende sprekers, maar ook met betrekkelijk nieuwe gastsprekers. Het programma bestaat onder andere uit een reeks korte presentaties van nieuw onderzoek, van nieuwe boeken en van recente ontdekkingen. Met aan het eind een speciaal literair-historische bekendmaking voor de Nedersaksische taal- en letterkunde.

Inschrijven
Wilt u dit symposium zeker niet missen? Vroege inschrijving verdient dan aanbeveling, want het aantal plaatsen is beperkt. Deelnemen aan het symposium kost vijftien euro, exclusief lunch. Inschrijving met betaling kan door een mailtje te sturen naar henkbloemhoff@gmail.com.

Programma Nedersaksisch symposium 2024

Vanaf 9.30 uur: binnenkomst

Opening door drs. Jurr van Dalen, symposiumvoorzitter: 10.00-10.10 uur

1. “Onderzoek naar het Oudsaksisch en de overgeleverde teksten” – Em. prof. dr. Arend Quak, Oud-Germaanse filologie, Universiteit Leiden (10.10-10.40 uur)

2. “De middeleeuwse oorkondetaal in volkstalige oorkonden uit het noordoosten van Nederland: de schrijfcentra Deventer, Zutphen, Zwolle en Groningen als geval apart” – Prof. dr. Ute Boonen, Vakgroepen Germanistiek en Neerlandistiek, Universiteit Duisburg Essen (10.40-11.10 uur)

Koffiepauze 11.10–11.30 uur

3. “Continuïteit of verandering? Resumptie na adverbiale bijzinnen in de linkerzinsperiferie in het Middelnederduits” – Prof. dr. Anne Breitbarth, Vakgoep Taalkunde, Universiteit Gent (11.30-12.00 uur)

4. “Aktuelle Entwicklungen in Forschung und Lehre zur Mittelniederdeutschen Literatur und der neue Bachelor Niederdeutsch an der Universität Oldenburg”- Prof. dr. Doreen Brandt, Juniorhoogleraar voor Nederduitse literatuur in historisch en cultuurwetenschappelijk perspectief, Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg (12.00-12.30 uur)

Lunchpauze 12.30-14.00 uur

5. “Naar een bacheloropleiding Limburgs: mogelijkheden en varianten” – Em. prof. dr. Roeland van Hout, eerder hoogleraar Toegepaste taalkunde en Variatielinguïstiek (Radboud Universiteit, Nijmegen) (14.00-14.30 uur)

6. “Jan Naarding’s Reynaert-vertaling in het Drents”- Dr. Henk Nijkeuter, gep. hoofd Drents Archief (14.30-14.50 uur)

7. “Revitalisatie Veluws, en hoe” – Susanne Braamburg MA – student Taalwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen (14.50-15.10 uur)

Theepauze 15.10-15.30 uur

Vervolg:
Korte presentaties van nieuw of nog lopend onderzoek, en / of van nieuwe publicaties
8. a. “Over de gecompliceerde verhouding van Nederlands en Nederduits in heden en verleden” – Em. prof. dr. Hermann Niebaum, voorheen hoogleraar Nedersaksisch en Duitse taalkunde (Rijksuniversiteit Groningen) (15.30-15.40 uur)

b. “Aflevering 4 van Heeroma’s Taatatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (TONAG)” – Dr. Philomène Bloemhoff-de Bruijn, gep. projectleider streektaal (Overijsselacademie) (15.40 – 15.50 uur)

c. “Het Sallands Nedersaksisch van Hellendoorn: Taalstructuur en taalgebruik”- Dr. Jan Nijen Twilhaar, gep. hogeschoolhoofddocent (Hogeschool Utrecht) (15.50-16.00 uur)

d. “Waar onze taal weg komt” [m.b.t. Overijssel] – Dr. Harrie Scholtmeijer, dialectoloog Overijsselacademie, Zwolle (16.00-16.10 uur)

e. “Brieven an Sibbeltien. Jannes de Oostganger zien Stellingwarver schrieveri’je uut et Batteljon Frieslaand in Nederlaans Indië (1945-1948)” – Dr. Henk Bloemhoff, gep. hoofddocent Nederlands NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden; m.m.v. Otto de Vent MEd, eerder docent Nederlands (16.10-16.20 uur)

9. Biezundere gebeurtenisse: 5 jaor Nedersaksisch symposium, 5 keer Jaorboek Nedersaksisch!
Bij deze bijzondere gelegenheid zal een belangrijke literair-historische openbaarmaking plaatsvinden.
a. Institutionele inleiding door een medewerker van CO (= Collectie Overijssel, Zwolle) (16.20-16.30 uur)
b. Bekendmaking met literair-historische en taalgeografische toelichting (Dr. Hedzer Uulders, zelfstandig onderzoeker, Oosterbeek (16.30-16.40 uur)

10. Afsluiting door de symposiumvoorzitter (drs. Jurr van Dalen) (16.40-16.45 uur)

Eventuele wijzigingen worden bijgehouden in de actuele versie van het programma op sasland.nl.

Hoort zegt het voort!

Stichting Sasland hoopt u te kunnen begroeten op 4 oktober in Deventer.