Het Warffums Mannenkoor bestaat sinds 1899. Na de crisis van 1878 – 1895 braken betere tijden aan. Het inwonertal van Nederland groeide en culturele verenigingen kregen voet aan de grond. Zo ontstonden vele muziekverenigingen en zangkoren. Op 1 augustus 1899 werd het Warffums Mannenkoor opgericht. Plaats van handeling was het Hotel ‘t Huis der Gemeente aan de Hoofdstraat. Nu staat daar het Vrouw Franssens Gasthuis.

De eerste dirigent van het toen 15-koppige koor was H. Wolthuis, muziekleraar en organist. Hij ontving in het eerste jaar geen salaris maar een cadeau in de vorm van een barometer. Daarna kreeg hij een vergoeding van fl 1,50 per repetitie. Zo’n 20 dirigenten kwamen na hem.

Het Warffums Mannenkoor veroverde een erkende plaats in de koorzangwereld. Andere zangverenigingen werden gesteund met mannenstemmen. Het ledental schommelde tussen 35 en 15 leden. Talrijke concerten werden gegeven op vele plaatsen. Het vervoer vond op verschillende manieren plaats. Van fiets via trekschuit, rijtuig en vrachtauto naar de personenauto. Het koor bestaat momenteel uit 15 leden, 1e en 2e tenoren en 1e en 2e bassen.

Ieder jaar verzorgt het koor concerten, vaak samen met andere culturele verenigingen. Geregeld worden de mannen uitgenodigd om op manifestaties of in tehuizen te komen zingen. Het koor is een graag geziene gast. Zingen tijdens de Tocht om de Noord, optreden tijdens de zomerwende of bij een kerstconcert: Het koor doet het allemaal en graag.

Het koor zingt 2-, 3- of 4-stemmig, a cappella of met pianobegeleiding, van modern tot klassiek en in vele talen, maaronder natuurlijk ook Gronings. Bekijk HIER het repertoire.

Website Warffums Mannenkoor.