Digitalisering van alle Groningse boeken uit de UB

Onlangs heeft Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) een aanzienlijke subsidie gekregen om zijn taaldatabank WoordWaark uit te breiden met een groot aantal Groningstalige teksten uit heden en verleden. In het project Geschreven Gronings worden in het komende jaar alle gedrukte Groningstalige teksten uit de Universiteitsbibliotheek (UB) gedigitaliseerd. Het project Geschreven Gronings is onderdeel van het grotere Spotlight project, waarmee de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) inzet op digitalisering van academisch erfgoed binnen de universiteit. De financiering van het project komt van het College van Bestuur van de RUG.

800 titels
De UB beschikt over een zorgvuldig opgebouwde, maar moeilijk bereikbare verzameling Groningstalig drukwerk vanaf de 18e eeuw. Door de digitalisering van de ongeveer 800 beschikbare titels krijgt het wetenschappelijk onderzoek naar het Gronings een impuls. Ook komt veel historisch Groningstalig materiaal nu direct beschikbaar voor het brede (Groninger) publiek, onder andere in de vorm van ebooks. Door dit tekstmateriaal kan de gebruiker van WoordWaark ook gemakkelijker de precieze betekenis van Groningse woorden leren kennen aan de hand van voorbeeldzinnetjes.

Proefdraaien
In januari dit jaar is het digitaliseringsproject van start gegaan. Eerst wordt met een klein team aan medewerkers proefgedraaid om het proces van scannen en tekst herkennen goed in te richten. Dit om zo ook de software te optimaliseren. Daarna kan naar het ‘echte werk’ worden opgeschaald en net als bij de andere deelprojecten van WoordWaark is de hulp van vrijwilligers – de WoordWaarkers – daarbij onmisbaar. Hoogleraar Goffe Jensma, projectleider van WoordWaark, legt met name daarop nadruk: `Citizen science, het betrekken van burgers bij dit wetenschappelijke project is belangrijk voor het onderzoek naar de streektaal, maar draagt ook bij aan de blijvende belangstelling voor het Gronings.’

WoordWaarkers
Tot op dit moment zijn de vrijwilligers druk bezig (geweest) met het digitaliseren van Groningstalige woordenboeken en enquêtemateriaal uit de jaren 1980 en 2000. Daar komt nu het project Geschreven Gronings bij. Vrijwilligers scannen de boeken in, controleren de scans op leesfouten in de tekst en voegen beschrijvingen toe over de in het drukwerk gebruikte taal en over de herkomst ervan. Als de drie grote databestanden (woordenboeken, Groningstalig drukwerk en taalvariatie) uiteindelijk aan elkaar zullen zijn gekoppeld, hopen we als CGTC een goed beeld te kunnen geven van de variaties en veranderingen binnen het Gronings door de laatste twee eeuwen heen.

CGTC
Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) is hét loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Het geeft advies over Gronings immaterieel erfgoed en met name taal en cultuur. Het onderzoek dat het – zoveel mogelijk samen met de Groningers – doet naar taal, cultuur en geschiedenis van Groningen presenteert het in virtuele en fysieke publieksactiviteiten.

Het CGTC is voor verschillende wetenschappelijke en publieke activiteiten mede-afhankelijk van vrijwilligers. Mitdoun? Voor meer informatie en aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@woordwaark.nl of aanmelden via onze website.