Vrijdag 29 januari vindt het online congres Talige Diversiteit in het Onderwijs plaats. Het congres wordt georganiseerd door het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en het InnovationLab van NHL Stenden. Olaf Vos, streektaalconsulent onderwijs bij CGTC, geeft tijdens dit congres een online workshop over streektaalonderwijs. De inspiratiesessie Streektaalonderwijs van PO tot HBO presenteert hij samen met Willemijn Zwart (Komvoor, Levende Talen Nedersaksisch), Arja Olthof van Huus van de Taol Drenthe en Albert Bartelds van de IJsselacademie (Overijssel).

Workshops streektaalonderwijs
Olaf Vos en de drie streektaalconsulenten en onderwijsspecialisten besteden tijdens de workshop Streektaalonderwijs van PO tot HBO vanuit hun eigen ervaringen en invalshoeken aandacht aan verschillende initiatieven om streektaal in te bedden in het onderwijs. De bedoeling is deelnemers aan het denken te zetten en ze te laten kijken naar de mogelijkheden voor de eigen onderwijspraktijk.
Tijdens het onderwijscongres is er ook aandacht voor digitale leermiddelen voor streektaalonderwijs. Martijn Bartelds van de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam voor een aantal wetenschappelijke projecten van CGTC is aanwezig om te vertellen over de Android-app Van Old noar Jong. Deze app heeft als doel op een laagdrempelige manier streektalen over te brengen op leerlingen in de basisschoolleeftijd. De woorden en verhaaltjes die in de app worden aangeboden zijn binnen een (taal)gemeenschap (bewoners van dorpen en plaatsen) verzameld en kunnen in meerdere streektalen worden toegevoegd. De workshop Digitale leermiddelen voor buur- en streektaalonderwijs wordt naast Martijn Bartelds geleid door Lukas Urbanek van de Universiteit Münster en Laura Nap van NHL Stenden.

Meer info?
Ben je leerkracht, schooldirecteur of op een andere manier werkzaam binnen of voor het onderwijs? En zou je meer willen weten over talige diversiteit in de klas of wil je je kennis hierover delen? Dan ben je op 29 januari van harte welkom op het gratis online congres Talige Diversiteit in het Onderwijs (TaDivO); een meertalige dag met veel online workshops, inspiratiesessies en mogelijkheden voor online uitwisseling van kennis en informatie.

Meer informatie over het online congres, het complete programma en over de aanmelding kijk op deze website.

Parallelsessie 1: 11:30-13:00
Titel: Digitale leermiddelen voor buur- en streektaalonderwijs
Workshopleiders: Lukas Urbanek (Universiteit Münster), Martijn Bartelds (Rijksuniversiteit Groningen), Laura Nap (NHL Stenden)

In deze workshop kunt u verschillende digitale leermiddelen voor buur- en streektaalonderwijs zelf ervaren. De online leeromgeving Digi+ maakt gebruik van de methode Content and Language Integrated Learning (CLIL) om leerlingen in Nederland en Duitsland meer te leren over de onderwerpen “Graan” en “Voeding” in de taal van het buurland. Op deze manier wordt het leren van taal en inhoud gecombineerd, en komen de leerlingen op vroege leeftijd en op een speelse manier in aanraking met de taal en cultuur van het buurland. De Android-app Van Old noar Jong heeft als doel op een laagdrempelige manier streektalen over te brengen op de jongere generaties. De woorden en verhaaltjes die in de app worden aangeboden komen vanuit de gemeenschap en kunnen in meerdere streektalen worden toegevoegd. Leerlingen gaan voor de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven door verschillende levels waarin zij beoordeeld worden op hun antwoord en reactietijd. De online leeromgeving e-3M, ten slotte, is een interactief platform met materiaal in verschillende talen, waaronder het Duits en Drents. De thema’s “Vogels” en “Bruggen” komen in dit platform aan bod door middel van verschillende methodes zoals CLIL en taalvergelijking. Deze workshop geeft een kijkje in de digitale wereld van buur- en streektaalonderwijs waarbij u de digitale leermiddelen zelf kunt ervaren en daardoor de toepassing ervan in uw eigen onderwijspraktijk kunt overwegen.

Parallelsessie 2: 14:45-16:15
Titel: Streektaalonderwijs van PO tot HBO
Workshopleiders: Willemijn Zwart (Komvoor), Arja Olthof (Huus van de taol), Olaf Vos (Centrum Groninger Taal en Cultuur), Albert Bartelds (IJsselacademie)

In deze workshop zullen we u meenemen in het streektaalonderwijs vanaf de basisschool tot het hoger onderwijs. Het inbedden van streektaal in de onderwijspraktijk biedt dezelfde voordelen als het inbedden van andere (nationale) talen in het onderwijs. Hierbij kunt u denken aan de cognitieve voordelen van meertaligheid, maar ook aan de communicatiemogelijkheden die worden uitgebreid door het spreken van de streektaal. Daarnaast kan deze inbedding taalverlies tegengaan doordat een nieuwe generatie in aanraking komt met de streektaal. In deze workshop wordt aandacht besteed aan verschillende initiatieven om streektaal in te bedden in het onderwijs, waarbij u als deelnemer aan het denken wordt gezet over de mogelijkheden voor uw eigen onderwijspraktijk. Omdat de initiatieven zich richten op verschillende onderwijsniveaus, namelijk het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo, biedt deze workshop een goed beeld van de manieren om streektaal in te bedden op deze verschillende niveaus en zult u inspiratie kunnen opdoen voor uw eigen onderwijspraktijk.