Beeld: uit De Kroniek van Overschild; foto: Saskia Jeulink

Vanaf zondag 21 januari vindt in het Berlagehuis in Usquert een serie lezingen plaats over bedreigd erfgoed. De lezingen worden ingeleid door Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter Heemschut afdeling Groningen. De lezingen starten telkens om 15.00 uur, met een koffie/thee-inloop vanaf 14.30 uur. De kosten zijn 35 euro voor de hele reeks. Voor losse lezingen betaal je 10 euro per lezing. Geïnteresseerden dienen zich van te tevoren aan te melden via info@BerlagehuisUsquert.nl.

De volgende onderwerpen komen tijdens de zondagmiddaglezingen aan bod:

21 januari Sloop en versterking in aardbevingsgebied, door resp. prof. Hanneke Ronnes
en Versterkingsbouwmeester architect Dianne Maas-Flim

28 januari Bedreiging boerderijen als onderdeel van het Oldambtster landschap, met
Oldambtster wethouder Ger Klein en Harm Evert Waalkens

11 februari Vermarkting en rendementsdenken rondom erfgoed, door landschapsarchitect Hannah Schubert, winnaar eerste Masterprijs van het Nationaal Renovatie Platform met haar project Tweede natuur.

3 maart Verlies genius loci, de identiteit van de plek, door Paul Meurs, architect en
architectuurhistoricus, en (voormalig) professor aan de TU Delft.

17 maart Bodemdaling door droogte, door Henri Havinga (Deltares), die samen met
Mandy Korff recent een uitgebreide literatuurstudie naar dit onderwerp deed.

Stichting Berlagehuis Usquert
Stichting Erfgoedpartners
Vereniging Heemschut Afd. Groningen
Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Libau

Voor meer informatie kijk op www.BerlagehuisUsquert.nl en www.erfgoedpartners.nl.