Op 16 september 2022 vindt de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur en
tael plaats in De Nieuwe Kolk in Assen. De manifestatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in kennisontwikkeling en -verbreiding van het Nedersaksisch in de breedste zin. Het symposium staat deels in het teken van nieuwe vertalingen in Sallands, Stellingwerfs en Drents van de Oudsaksische Heliand. In de ochtend is er onder andere aandacht voor de hedendaagse Nedersaksische literatuur.

De Heliand
De Heliand is een religieus episch gedicht over het leven van Jezus Christus. Het werd
geschreven in het Oudsaksisch, omstreeks het jaar 825. De naam Heliand, die overigens pas in 1830 door geleerden aan het gedicht werd toegekend, is Oudsaksisch voor het Duitse en Nederlandse ‘heiland’ of ‘redder’. De Heliand is het enige omvangrijke gedicht dat in het Oudsaksisch is overgeleverd. Het bestaat uit 5983 allitererende verzen en is niet compleet.

Online manifestatie
Op 12 februari 2021 werd online de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur gehouden.
De bijeenkomst was succesvol: nationale en internationale deelnemers uit het
Nedersaksische vakgebied deden online mee, met veel belangstellenden en naderhand ook veel ‘terugkijkers’. Deelnemers en geïnteresseerden kunnen de komende manifestatie op 16 september fysiek bijwonen, maar online deelname is ook mogelijk.

Programma
Het programma op 16 september is als volgt:

9:30 Inloop, met koffie, thee, koek of cake

10:00 Welkom en start programma

10:05 – 10:15 Inleiding door dagvoorzitter Jurr van Dalen

10:15 – 10.30 Ingeborg Nienhuis vertelt over haar romans en gedichten in het
Gronings

10:30 – 10:45 Willem Jan Teijema brengt een aantal van z’n Stellingwerfse gedichten
en vertelt erbij

10:45 – 11:10 Lezing Harrie Scholtmeijer (Overijsselacademie): ‘Twee
streektaalschrijvende dominees uit de Kop van Overijssel’

11:10 – 11:25 Joop Hekkelman vertelt over zijn proza in het Achterhoeks
Nedersaksisch

11:25 – 11:50 Lezing Philomène Bloemhoff (zelfstandig onderzoeker): ‘Krijgt de
Taalatlas van Oost-Nederland na 60 jaar alsnog een vervolg?’

11:50 – 12:05 Twents dichter Dick Schlüter, stadsdichter van Enschede, vertelt uit en
over zijn werk

12:05 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:10 Opening tweede gedeelte: over en in verband met de Heliand, de
jongste Heliand-vertalingen in het Nedersaksisch en de nieuwe
Oudsaksische editie

13:10 – 13:35 Lezing Bert Groenewoudt (Rijksdienst Cultureel Erfgoed):
‘Archeologische aanwijzingen voor het voortbestaan van preChristelijke cultusplaatsen en gebruiken in Noord- en Oost-Nederland’

13:35 – 14:00 Lezing Ingrid Rembold (Universiteit van Manchester; per video):
‘Reflections on the Saxon Heliand and Stellinga’

14:00 – 14:25 Lezing Tim Sodmann (gepensioneerd directeur Landeskundliches
Institut Westmünsterland): ‘De originele Heliand als kunstwerk’

14:25 – 14:45 Pauze

14:45 – 15:10 Lezing Jan Nijen Twilhaar (zelfstandig onderzoeker): ‘De niejste
Nedersaksische vertaelings van de Heliand’ (Sallands, Stellingwerfs,
Drents)

15:10 – 15:35 Lezing Henk Bloemhoff (zelfstandig onderzoeker): ‘Over et verbaand
tussen oonze Nedersaksische regio’s en de Heliand: taelkundig en
poletiek-historisch’

15:35 – 15:50 Optreden van de Drentse zangeres Martijje

15:50 – 16:00 Afsluiting, gevolgd door hapje en drankje

Meer informatie
Locatie: Theater De Nieuwe Kolk, Van Gorcum Zaal, Weierstraat 1, Assen
Datum: 16 september 2022
Tijd: 9:30 – 17:00 uur

Deelnamekosten
Vroegboekprijs: € 50,00 (geldig tot 1 juli 2022)
Reguliere prijs: € 75,00 (na 1 juli 2022)
Online deelnameprijs: € 25,00

Aanmelden voor het symposium kan via deze LINK.

Samenstelling van het programma: Henk Bloemhoff (Stichting Sasland), Henk Nijkeuter
(Drents Archief), Sonja Geurts (uitgever Cultuur & Historie, Uitgeverij Koninklijke Van
Gorcum) en Esther Langelo (publiciteitsmedewerker, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum