Abel Darwinkel Foto: abeldarwinkel.nl

Het bestuur van de stichting Stellingwarver Schrieversronte heeft als nieuwe directeur Abel Darwinkel aangesteld. Per 1 januari zal Darwinkel de taken van Sietske Bloemhoff overnemen. Darwinkel is geen onbekende in de regio Stellingwerf en Drenthe. Van 2003 tot 2018 was hij Streektaalfunctionaris bij het Drentse Huus van de Taol gevestigd in Beilen.

Sietske Bloemhoff
De huidige directeur van Stellingwarver Schrieversronte – Sietske Bloemhoff – gaat eind december met pensioen, nadat zij ruim 35 jaar verbonden is aan de stichting. Bloemhoff hield zich in het begin bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het Stellingwerfs. Later deed ze vertaalonderzoek ter behoeve van het Stellingwarfs Woordenboek. Begin 2007 volgde ze Pieter Jonker op als directeur van het taalinstituut gevestigd in Berkoop. Op dit moment heeft de Schrieversronte vier deeltijdmedewerkers in dienst en wordt de instelling in haar werkzaamheden ondersteund door een team vrijwilligers.

Bij Abel
Abel Darwinkel studeerde Algemene Literatuurwetenschappen en Romaanse talen aan de RUG in Groningen.  Nadat hij in 2018 afscheid nam van het Huus van de Taol begon hij in maart 2019 zijn eigen uitgeverij: Bij Abel. Darwinkel was uitgever van zijn eigen boek met Drentse verhalen getiteld Waotertrappeln. Maar al gauw melden zich ook andere schrijvers bij zijn uitgeverij. Van de Drentse schijfster Aagje Blink werd via Bij Abel het boek Elkien mankeert wal wat (2019) uit en april 2020 verscheen het boek Jeep Van Kamp Tot Kamp. Afgelopen 20 oktober verscheen bij uitgeverij Van Gorcum in Assen het boek Midwinter tradities in Drenthe, geschreven door Darwinkel en Henk Nijkeuter. Rick Klaucke was verantwoordelijk voor de beeldredactie.