Ane Kuipers (1833-1905) werkte als schoenmaker te Zeerijp waar zijn vader schoolmeester en organist was. Kuipers was een belezen man en vertrouwd met juridische zaken, hij was om die reden een vraagbaak en arbiter bij problemen en geschillen in het dorp. Bekende publicaties van deze volksschrijver en –dichter zijn de gedichten Haardriederij op scheuvels te Winneweer, Siemenmantje oet vrijen en de klucht De gefopte sergeant of de biggenhoalders (1860).

In Maandblad Groningen van maart 1924 schreef Dominee Wumkes een biografie over Ane Kuipers, door Harry Perton op Groninganus handzaam samengevat: ‘Van jongs af mocht Kuipers graag rijmen. Levenslang bleef dat zijn liefhebberij. Meestal schreef hij in de streektaal over voorvalletjes uit het dorpsleven. Het kon dan gaan over een boerenvrijage, een hardrijderij of een omgewaaide boom. Hij publiceerde dit soort stukjes verspreid. Ze zijn nooit gebundeld, hoewel Wumkes vond dat er kwalitatief goed werk tussen zat. Wel werden een vers als ‘Siemen-manje aan het vrijen’ en een klucht als ‘De gefopte sergeant of de biggehoalders’ bekend bij een breed Gronings publiek, maar deze kwamen anoniem uit, zodat Kuipers maar weinig eer voor zijn werk kreeg.’ [JG]

Lit: Nieuwe Groninger Encyclopedie (Regio-Projekr Uitgevers 1999). https://groninganus.wordpress.com/2008/01/08/scheuvelriederslaid/