Minorities & Multilingualism

Wat betekent het Gronings voor jou? Hoe belangrijk vind je het dat de taal doorgegeven wordt aan volgende generaties en hoe zou dat moeten gebeuren? 17 studenten van de opleiding Minderheden & Meertaligheid (Minorities & Multilingualism) van de Rijksuniversiteit Groningen doen tijdens de Dag van de Grunneger Toal publieksonderzoek. Doel van dit onderzoek is om tot een advies te komen voor de beleidsmakers die te maken hebben met het behoud en de verspreiding van het Gronings. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!