Aaldeur nuim k n laive noam
kiek noar dien oetkiek
dij oplicht mit zoveul laifde
dien noam, nait oet mien
kop te kriegen
kiek noar dien ogen
doarin staait mien noam
k zel die bie mien leven
aalweg goan nuimen
nuimen, nuimen

Anna de Vries-Maarhuis

Ain van de vaaier winnoars van Meertmoand Streektoalmoand schriefwedstried van Dagblad van het Noorden en Webloug.

Jury: De noam van de moeke is as n mantra. Ien t aal mor herhoalen van dij noam benoadrukt de dochter heur laifde veur heur moe. De dochter leest heur aigen noam ien de ogen van de moeke. n Klaain gedicht over n grode laifde.