Foto: Hedwig Sekeres

Drentse studente onderzoekt het Gronings in relatie tot geografische afstand

Sinds februari maakt Hedwig Sekeres (spreek uit Sékeres, de naam is Hongaars) deel uit van het publieksteam van Erfgoedpartners en CGTC. De 23-jarige studente is afkomstig uit Meppel. Zelf leerde ze het Drentse dialect niet spreken en dat vindt ze achteraf wel jammer. ‘Ik voel mij een noorderling en ik denk dat dialect een mooie manier zou zijn om dat te uiten.’ Hedwig doet een onderzoeksmaster taalwetenschap, taal en cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Scriptie
Ze is net begonnen aan haar scriptie over de relatie tussen bereikbaarheid en dialect aan de hand van openbaar vervoer data. Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur | Universitair Hoofddocent Informatiekunde is haar begeleidende docent. Hedwig deed een onderzoeksstage bij Goffe Jensma, die haar stagebegeleider was vanuit CGTC en bij Martijn, de docent die haar werk moest beoordelen. Hedwig: ‘Een onderzoek naar de relatie dialect en geografische afstand met ov-data is vrij nieuw, alleen in Noorwegen is al eens een vergelijkbaar onderzoek gedaan maar dan met zogenaamde historische data. Dat betekent dat daar alleen naar pure reistijd is gekeken.’

Isolatie en taal
‘In mijn onderzoek zal ik ook kijken naar obstakels als overstappen, wachttijd, de bus rijdt maar een paar keer per dag, en dergelijke. Isolatie kan invloed hebben op de taal.’Wat verwacht de studente dat uit haar onderzoek naar voren komt? ‘Ik verwacht dat in meer geïsoleerde gebieden de taal sterker afwijkt van het standaard Nederlands. De taal blijft daar dan vaak traditioneler. Dialecten vernederlandsen wel. Zo zal een Drent tegenwoordig het eerder hebben over ‘schaots’ in plaats van ‘scheuvel’. Hedwig schrijft twee dagen per week aan haar scriptie, zij verwacht over ongeveer een jaar klaar te zijn.

Voor Hedwig is het belangrijk dat het publiek wordt betrokken bij de onderzoeksresultaten. ‘We kunnen dit werk doen mede dankzij belastinggeld. Het ligt dan ook voor de hand om het publiek te vragen mee te doen. Een goed voorbeeld daarvan is het project ‘Van old noar jong’.

Muziek
In haar vrije tijd leest Hedwig graag, het genre magisch realisme is favoriet. Ze is lid van de literaire studentenvereniging Flanor. Een andere hobby is koken en dan met name de keuken van het Midden-Oosten. Muziek maken doet Hedwig ook graag. Ze speelt piano en gitaar. ‘Ik speelde ook hoorn, maar dat is er de laatste tijd een beetje bij ingeschoten. Ik zou het weer moeten oppakken, maar dat kan pas weer als ik in een minder gehorig huis woon!’

Uit: Erfgoedloper editie 224 (februari 2021). Ook onze digitale nieuwsbrief de Erfgoedloper ontvangen? Aanmelden kan via deze link.