Even voorstellen: WoordWaarker Bert

BertSinds het einde van vorig jaar zijn zes vrijwilligers bezig om Ter Laans (digitale) woordenboek te controleren en – waar nodig – corrigeren. Dit in het kader van WoordWaark, de interactieve, digitale en multimediale taaldatabank Gronings van het CGTC. Maar wie zijn deze deskundige WoordWaarkers? Wij stellen ze aan u voor. Deze week: Bert Weggemans. En deze week: geheel in het Gronings – leuk voor de verandering en om uw eigen begrip van het Gronings te testen.

Bert woont al meer as 35 joar ien Niebert. Hij studeerde Engelse Toal- en Letterkunde aan Universtiteit Grunnen en was tot 2012 waarkzoam as docent Engels aan het voortgezet en het hoger beroepsonderwies. Vanoaf 2010 is er bezeg met het leren schrieven van poëzie ien t Nederlands en ien t Westerketiers. Hij treedt regelmoateg op en publiceert op meerdere plakken. Zien motto hierbij is: “Al schrievend en dichtend zilst maarken wat er ien dij leeft en woarom dastoe der tot op heden gien woorden veur hast.”

Waar komt de interesse in (de Groningse) taal vandaan?

“As kiend heb ik thuus noeit aanders heurd as t Westerwolds, e toal van heur en mien jeugd. Ik bin geboren ien Roswinkel, Zuud-Oost Drenthe, en ik verboasde mij der over dat de toal van mien pabbe en moeke zo aanders was as de toal die e kiender bij mij op t schoolplein spraken. Mien moeke sprak e toal van heur grootolders, zeg mor t Westerwolds-Grunnegs van rond 1860. Mien pabbe de toal van rond 1900. Ik was machteg interesseerd ien dizze bezundere toal, en t was één van e redens dat ik Engelse Toal- en Letterkunde studeren gung aan de RUG. Ien mien eerste joar zag ik al veul overeenkomsten tussen t Old Engels en mien pabbe en moeke heur toal. Zowel wat woordenschat aanbetrof as qua grammatica.”

Bestaat er zoiets als ‘het Gronings’?

“Nee. Der bennen honderden varianten van t Grunnegs. Elk dörp, elk stee en zulfs elke buurtschap het zien eigen variant. Tien kilometer verschil ien oafstand betekent n aandere wereld aan toal. Jem kennen al gauw heuren woar minsen weg kommen, uut welke omgeveng.”

Houdt u van het Gronings?

“Ja wis. Zeker ok één van e redens dat ik ien t Nederlands én ien t Grunnegs gedichten schrief.”

Wat is uw favoriete Groningse woord?

Kloeter. Mien moeke bruukte dat woord altied as ze mij as kiend noar berre brochde. “Non gaauw hen kloeter”, zee ze altied. Dat betekende zoiets as nu lekker slapen hoor. Ze het mij noeit uutleid woar dat woaraargens lag, dat kloeter.”

Waarom is WoordWaark belangrijk?

“Ik viend et belangriek dat t monumentoale waark van Ter Laan ok digitoal toegankelek moakt wordt, zo kinnen toekomstege generoatsies der ook gebruuk van moaken.”

Volgende week maakt u kennis met een nieuwe WoordWaarker. Wilt u ook mee WoordWaarken? Stuur ons hier een bericht.