Foto: website Gemeente Groningen

Een collectief gebaar als hart onder de riem

Op 1 april gaat een nieuwe, snelle subsidieregeling van start voor (podium)kunstenaars en ZZP’ers in de culturele sector van de provincie Groningen. Waar normaal gesproken de lokale overheden initiatiefnemers zijn voor dit soort regelingen, komt het initiatief en het budget in dit geval uit het culturele veld zelf. Een aantal rijksgesubsidieerde culturele instellingen zet een deel van hun steunbudgetten in om Groninger (podium)kunstenaars die nu geen steun vinden, een collectief gebaar als hart onder de riem te steken met een financiële bijdrage aan een productie. In totaal is er EUR 170.000 beschikbaar.

De instellingen zijn zich er uiteraard van bewust dat de problemen veel groter zijn dan wat zo’n bijdrage kan oplossen, maar het is wel essentieel om via deze weg te benadrukken hoe ontzettend belangrijk het voor Groningen is om een breed en divers cultureel veld te behouden. Elke individuele kunstenaar en ZZP’er draagt bij aan het culturele Groningen waar wij allen zo trots op zijn. “Hou vol! En blijf (waar mogelijk) doen wat je doet.”

Partners
Het snelloket wordt mogelijk gemaakt door: Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Noorderzon Festival of Performing Arts & Society, Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag, Jonge Harten Festival, Grand Theatre Groningen en Het Houten Huis. In samenwerking met de cultuurpijlers, gemeente Groningen, provincie Groningen en Kunstraad Groningen.

Aanleiding
Instellingen die structurele subsidie ontvangen van het ministerie van OCW of van een van de rijksfondsen kregen in 2020 een broodnodige steunbijdrage van de minister om hun organisatie draaiende te houden. Dat geld werd uiteraard vooral ook ingezet om ervoor te zorgen dat kunstenaars, medewerkers en ZZP’ers niet op straat zouden komen te staan of om bijvoorbeeld ook leveranciers tegemoet te komen. Deze vorm van steun heeft veel betekend voor de sector. De instellingen merkten echter dat het lastig was om het hele fijnmazige netwerk van Groningen op deze manier te bereiken. Het is daarom dat de instellingen het gesprek zijn aangegaan met de gemeente en provincie Groningen en de Kunstraad om een nieuw snelloket te starten voor diegenen die nu niet bereikt
werden. En om zo een deel van de steun breder te verdelen.

Hoe werkt het?
Op 1 april gaat het snelloket open via de website van Kunstraad Groningen. Het is een variatie op de succesvolle Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten. De regeling is bedoeld voor kleinere projecten van Groningse makers en (podium)kunstenaars (geen rechtspersoon noodzakelijk) die nog dit jaar plaatsvinden. De bijdrage is EUR 2.500 voor kleinere projecten en EUR 5.000 voor grotere. Cofinanciering is niet noodzakelijk: er kan tot 100% van de kosten worden aangevraagd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en op = op. Er is in totaal EUR 170.000 beschikbaar.

Bij de Kunstraad Groningen zijn ook andere regelingen geopend die ZZP’ers en kunstenaars
tegemoetkomen in deze moeilijke tijden. Zo is het budget van de regeling voor incidentele subsidies opgehoogd en aangepast op de huidige situatie. Ook kunnen ZZP’ers uit Groningen in aanmerking komen voor subsidie die is bedoeld voor studie, een leerwegtraject of stage.