Piet Sebens - Papieren zak op taofeltie

Het Huus van de Taol organiseert een schriefwedstried voor het hele Nedersaksisch taalgebied. Deelnemers mogen in de eigen streektaal schrijven, van het Gronings tot in het Achterhoeks.* Er zijn twee categorieën voor volwassen en jeugd (12 – 18 jaar).

Thema
Het thema van de verhalenwedstrijd is ‘De gele taofel’. Stel je een gele tafel voor. Waar staat hij? Zitten er mensen aan? Wat speelt zich af in de ruimte waar de tafel staat? De tafel kan een belangrijke rol in het verhaal spelen of op de achtergrond blijven. Hoe dan ook: bedenk een origineel verhaal waar een gele tafel in voorkomt.

De pries
De eerste prijs is een dinerbon voor 250 euro. De tweede prijs is een dinerbon van 100 euro. De prijs voor de jeugd is een set Apple Airpods Pro. De winnende verhalen worden gepubliceerd in het tijdschrift Zinnig.

Jury
De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende delen van het Nedersaksisch taalgebied. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Huus van de Taol in Drenthe en in samenwerking met de IJsselacademie, Centrum Groninger Taal & Cultuur, de Stellingwarver Schrieversronte en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De jury beoordeelt de verhalen objectief; zonder vermelding van de naam van de schrijver.

*Het Nedersaksisch taalgebied bestaat uit Groningen, Drenthe, Overijssel, de Gelderse regio’s Veluwe en Achterhoek, Urk en de Stellingwerven.

Voorwaarden:

  • Het verhaal is geschreven in een van de streektalen die onder het Nedersaksisch valt.
  • De inzending is niet meer dan 1250 woorden
  • Het verhaal is origineel en is niet eerder gepubliceerd. De tekst moet voor 1 februari 2022 binnen zijn bij info@huusvandetaol.nl met in de onderwerpbalk: Schriefwedstried.
  • Elke deelnemer mag 1 verhaal inzenden en gaat in het geval van winnen akkoord met de plaatsing in het tijdschrift Zinnig.
  • Deelnemers aan de jeugdwedstrijd zetten bovenaan hun verhaal ‘Jeugd’ met daarachter de leeftijd vermelding.

Als er van jouw variant streektaal een spelling is vastgelegd dan zijn wij blij als je die gebruikt. Maar we rekenen je niet op de spelling af.

Verhalenwedstried ‘De gele taofel’

Het Huus van de Taol organiseert een schriefwedstried veur het hiele Nedersaksische taolgebied. Elkenien mag in zien eigen streektaol schrieven, variërend van Grunnings tot Achterhoeks.* Der bint twei categorieën: groten en jeugd van 12-18 jaor.

Het thema van de verhalenwedstried is ‘De gele taofel’. Stel je een gele taofel veur. Waor stiet hij? Zit der mèensen an? Wat speult zich of in de ruumte waoras de taofel stiet? De taofel kan een belangrieke rol in het verhaal speulen of op de achtergrond blieven. Hoe dan ok: bedèenk een origineel verhaal waoras een gele taofel in veurkomp.

De eerste pries is een dinerbon um te taofeln veur 250 euro. De tweide pries is een dinerbon van 100 euro. De jeugdpries is een set Apple Airpods Pro. Winnende verhalen wordt publiceerd in het tiedschrift Zinnig.

De jury bestiet oet mèensen oet verschillende dielen van het Nedersaksische taolgebied. De wedstried wordt organiseerd deur het Huus van de Taol (Drenthe) in samenwarking met de IJsselacademie, Centrum Groninger Taal & Cultuur, de Stellingwarver Schrieversronte en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De jury beoordeelt de verhalen objectief; zunder vermelding van de naam van de schriever.

*Het Nedersaksische taolgebied bestiet oet Grunning, Drenthe, Overiessel, de Gelderse regio’s Veluwe en Achterhoek, Urk en de Stellingwarven.

Veurwaarden:

  • Het verhaal is schreven in ien van de streektaolen die under het Nedersaksisch valt
  • De inzending hef niet meer as 1250 woorden
  • Het verhaal is origineel en is niet eerder publiceerd. De tekst möt veur 1 febrewari 2022 binnen weden bij: info@huusvandetaol.nl met in de underwarpbalk: schriefwedstried
  • Dielnimmers stuurt maar ien inzending in en gaot in geval van winnen akkoord met plaotsing in het tiedschrift Zinnig
  • Dielnimmers an de jeugdwedstried zet bovenan hun verhaal: ‘jeugd’ en schrieft daorachter hun leeftied.

As der van je streektaol een spelling vastlegd is, dan bint wij bliede aj die gebruukt. Maar hoe dan ok reken wij je niet op de spelling of.