Arno van der Heyden
1961-2023

Foto: Pjotr Wiese

Op n twintegsten jannewoarie van dit joar is op ainenzesteg joarege leeftied uut tied kommen Arno van der Heyden. Dij noam betaikent hail wat veur onze Grunneger wereld en wied doar boeten. Wat aal waark het dizze culturele doezendpoot en hekjeperfekje Arno veur ons apmoal uut stro zet. Wie kinnen hom as stem van Radio Noord, as cabaretiér mit kurege tekst en inhold, as spitsvondege presentator, as dagveurzitter, toneelspeulder, dichter, zanger, veurdroager, as aanjoager veur aandern binnen cultuur in aal zien kleur en fleur.

t Was ook n man uut ain stuk, dij ons as t aits kon goud steunde en schroagde woar of e dat kon. Boetendes har e n oprechte menaaier van omgoan mit mensen, dat ik hom in mien haart wel ais zag as  Grunneger mit n Fraanze slag. Arno, n man van grode goaven is mit dizze haandege boaskirrel van ons votgoan.

Moi Forum! Veur Mekoar
n Persoonlieke herinnern. 2021 – Deur de pandemie wuir ons leven aal meer sjaauwend waark. Wie woonden nait ver van nkaander òf en t gaf onderwgens ook n soort verbond. Deur Covid wuir ons waark ook hailemoal aans. As t nait meer zo kin as aaltied, din goan je vanzulf kieken noar wat nijs. n Grunneger culturele dag,  zo as wie dat aaltied wend waren, mit veul volk op de bain. t Was in dij tied inains nait meer meugelk en as alternatief kwammen we dou gaauwachteg mit n n hail aander concept. t Zol onze eerste CGTC multimedioale productie ‘Moi Forum! Veur Mekoar’ worden.

Zuks is vanzulf gain ainmoudersgoud en dat dòje vanzulf ook mit nkaander. Om zuks goud in t ènde kriegen hebben je goie vaklu neudeg. Wie vruigen dou aan Arno, of hai ons doarbie helpen wol. Ik gong dou bie hom op de kovvie en hai zee vot, dat e ons wel helpen wol en noast t presenteren ook de veurberaaidens mit ons doun zol. Arno har op dat moment,  zo as e mie zee zien zaikte net goud en wel overwonnen en har wel verlet om dit kerwaai mit t CGTC uut stro te zetten.  Perfectionist as e aaltied was, het e der veur ons hail wat moois van moakt. Wie haren dou schaandegenogt nait bedenken kìnd, dat dit zien leste show wezen zol.

Noa dit haaidens kerwaai in t Forum kwammen we nkaander, dou e t aits nog kon en t schier weer was wel ais op stroade in de muit. Hai har aaltied tied veur n proatje en vruig din ook hou t mit mie was, want ik har wat onder de leden dat der nait heurde. Arno har vannijs te kaampen mit de grode K. Ik har dou nait waiten kind dat we in t lest baaident in dezulfde boot zitten zollen. Arno vanzulf op n aander menaaier as ik, mor wie konden der wonderwel goud over proaten en loater dou t nait meer kon, schreven we nkaander of en tou. Ik har dou zulf nog nait ains n idee wat mie zulf apmoal te wachten stond. Der is op t lest ook gain kruud meer wozzen.

In ainen was zien leste dag.
Goh! Arno dij aaltied veur elkenain kloarstond en wat nait aal is der nait meer.

Tjeu!

Henk Scholte, streektaalconsulent CGTC

Arno, stief bedaankt veur aal dien biezundere en aaltied enthousiaste inzet veur t Grunnegs. Doe bist en blifst in herinnern n aibels biezundere Grunneger. 

Team CGTC