Jan Siebo Uffen. Foto Jan Glas

nou van mie mag t
dij eh nijen waist wel
hail aans
niks gain kwoad heur
dost en stof geft niks
nooit nait luchten
t rokt ook aans
koken ja bezunder
klaaier
todden en lappen
en smoak ho mor
en waark ho mor
kinder
op stroat ook bezunder
t is hail aans
nooit gain touzicht
dost en stof geft niks
niks gain kwoad heur
hail aans
dij eh nijen waist wel
nou van mie mag t

Jan Siebo Uffen

Dit gedicht het schriever en dichter Jan Siebo Uffen schreven veur de Grunneger Boukendoagen 2005: Leven in Vrijhaid.