Jan Sleeboom (Delfzijl, 1917 – Tilburg, 1963) Was beeldend kunstenaar, dichter en onderwijzer. Zijn vader was loodsschipper. Begin jaren veertig werd Jan Sleeboom onderwijzer aan een lagere school in Nijmegen. Hij dichtte in het Gronings en in het Nederlands. In april 1945 verscheen een clandestien uitgegeven bundel Stormkaap, Gedichten uit den oorlogstijd bij drukkerij Rozenborg in Appingedam.
Begin jaren vijftig werd hij kunstrecensent bij het Nijmeegs Dagblad. Sleeboom publiceerde enkele gedichten in het tijdschrift Dörp en Stad. [JG]

Bronnen: www.nederlandsepoezie.orgwww.googlebooks.nl.