Foto Jan Glas

Deze maand verscheen het nieuwe boek De Zummer van ’59, n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogeland geschreven door Bé Kuipers. Dit jaar is het precies zestig jaar geleden dat het ook een warme en droge zomer was, die van 1959, veel oudere mensen zullen zich dat nog wel herinneren. Het verhaal speelt in die droge zomer en gaat over de ervaringen van de dertienjarige Nanko Doesburg, zijn ouders en zijn kameraden op een boerderij op het Hogeland. De presentatie van het boek werd gedaan in de karakteristieke boerderij Plaats Melkema in Huizinge. Tonko Ufkes, hoofdredacteur van Grunneger tiedschrift Oader, ontving het eerste exemplaar. Fré Schreiber gaf aan de hand van een interview met de schrijver op humoristische wijze een beeld van het ontstaan van De Zummer van ’59.

Over het boek: Twij dailen, fictie en non-fictie
t Bouk bestaait oet twij dailen: t verhoal van Nanko Doesburg en t ienhoalen van t koren, mit ale verwikkelns doarbie, verdaild over 23 hoofstukken. En tussen t verhoal deur vaaier Intermezzo’s, dij de geschiedenis van herenboeren en aarbaiders op t Hogelaand oetstukken. t Opgoan, blinken en weer verzinken van de boerenstand en de enorme aarmoude van boerenaarbaiders.

Pas noa Twijde Wereldoorlog kriegen aarbaiders t stoaregaan wat beder en verblaikt boerenstand tot gewone börgers. Dit apmoal tegen achtergond van t beklemrecht, de periode van de Verlichting, de Afscheiding van domie De Cock oet Ollerom ien 1834, landbaauwkrizes en de Champagne-joaren. Woarom boeren zo riek worden konden en woarom aarbaiders op t Hogelaand veul minder tegen boeren ien opstand kwamen as aarbaiders ien t Oldambt.

Onstoan van t Hogelaand
Aan t begun van dit bouk wordt t onstoan van t Hogelaand beschreven vanof 700 v. Chr. mit wat ter historisch, geogroafisch en toalkundeg bedould wordt mit de noam ’t Hogelaand’. Den volgt n hoofdstukje over wat ter apmoal ien wereld gebeurde ien t joar 1959, om lezer wat braider perspectief te geven. t Ain mit t aander opsierd mit foto’s en koartjes.

De Zummer van ’59 is verkrijgbaar via uitgeverij NoordProof en de boekhandel.