Foto: Pixabay

t Vriest dat t kroakt,
t laand is wit en haard.
Een bruun vogeltje klumert
duuknekkig ien e konifeer.

t Beestje is slim kold, host iezig!
Sloaperig hangt er aan n twieg.
Moede, van t suken noar eten:
dat er aalsmor niet von…

n Ekster wacht sluugslim,
zien oogen zwart en glean
tot t dierke, deur kolde bezet,
hom delgeven zel…

De vetbol met de nuten
hangt ien e wiend te slingern.
Ien n loatste opleving
pikt Krummelveerke wat.

Stoarigan stekt er t kopke op
en oast weer op t leven.
En op t waarme wotter
woardat sukker ien zit.

t Mensdom het t over toen,
hoe dat t vroeger was:
joaren en joaren leden
met waarme en kolde tieden…

A. Geertsma-IJtsma