De redaksie van t Grunneger tiedschrift Oader het n zetje leden vraauwen oproepen om teksten ien te sturen. Geliek kwam n haandvol gedichten en verhoalen binnen en ientussen stijt nij waark van Fieke Gosselaar op de website www.oader.nl De redaksie blift traauwens op zuik noar biezundere Grunneger teksten van vraauwlu én manlu. Blief iensturen noar tiedschriftoader@gmail.com.