Op vrijdag 12 februari 2021 organiseren de Stichting Drents Archief, de Stichting Sasland en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, geheel online, de Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021. Het programma is voor iedereen gratis te volgen.

De manifestatie heeft als doel de Nedersaksische literatuur voor het voetlicht te brengen, als bijzonder en voornaam onderdeel van de cultuur van het noorden en oosten van Nederland. Het programma richt zich op beleving en kwaliteit en heeft ook oog voor de toekomst van de Nedersaksische literatuur. Die is heel divers, zowel qua genres als variëteiten van het Nedersaksisch. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van de Nedersaksische / Nederduitse taal en literatuur in Noord-Duitsland.

Programma
13.30 Binnenkomst van sprekers
13.35 Welkomstwoord door Jurr van Dalen (voorzitter)
13.40 – 13.55 Helicopterview op de Nedersaksische literatuur door dr. Henk Nijkeuter (Drents Archief, Assen)
13.55 – 14.05 Chris Canter, afkomstig uit Nieuwleusen (Ov.), over en met zijn Drents proza.
14:05 – 14.25 Johan Veenstra, Stellingwerf, prozaïst, dichter, columnist; Veenstra vertelt over het ontstaan van zijn werk en leest romanfragmenten voor.
14.25 – 14.45 Tonko Ufkes, Groningen, vertelt over en leest eigen poëzie en proza in het Gronings, waaronder zijn bekroonde inzending voor de Nederduitse Freudenthal-pries.
14.45 –14.53 Pauze
14.53 – 15.35 Dichters uit Salland / West-Overijssel (Jannie Bakker), Twente (Laurens ten Den), Achterhoek (Derk Jan ten Hoopen) en Veluwe (Jan van Leeuwen) over en met eigen werk.
15. 35 – 15.45 Dr. Helmut Lensing (Greven, Bentheim) gaat in op de Nedersaksische literatuur na WO aan beide zijden van de grens, en op de vroege contacten over en weer.
15.45 – 16.05 Actueel onderzoek Nederduitse / Nedersaksische literatuur. Dr. Henk Nijkeuter, Drents Archief en mevrouw prof. dr. Doreen Brandt, hoogleraar Nederduitse literatuur in Oldenburg (Niedersachsen).
16.05 – 16.10 Aankondiging Jaorboek Nedersaksisch 2 (Henk Bloemhoff)
16.10 Afsluiting

De manifestatie is een vervolg op het Nedersaksisch Symposium van september 2019. Idee, samenstelling en voorbereiding: Sonja Geurts, Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff. Met dank aan literair tiedschrift Oader, Stichting IJsselacademie, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Philomène Bloemhoff, Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer.

Aanmelden voor de manifestatie kan HIER.

Bekijk HIER de online Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021 terug.