De Proeftuin Meertaligheid heeft als doel om de inwoners en bezoekers van de vijf deelnemende provincies (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel) via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio. Om dit te realiseren zal er eerst een duurzaam netwerk opgezet worden tussen cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden. Vervolgens is er geld beschikbaar voor gezamenlijke culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron.

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De kwartiermakers van de Proeftuin Meertaligheid nodigen u van harte uit voor de publieke aftrap van de Proeftuin Meertaligheid op donderdag 13 februari te Groningen

Locatie: Provinciehuis,  St. Jansstraat 4, Groningen

Datum en tijd: donderdag 13 februari (inloop vanaf 15.00, borrel vanaf 17.00)

Aanmelding: voor 13 februari via dit online formulier.

Voor meer informatie kijk op de website van We The North of download de flyer:

ProeftuinMeertaligheidFlyer def